31. maja - Dzień Bociana

Dzień Bociana \

Dzień Bociana 2005

Z okazji obchodów Dnia Bociana 2005 w naszym kraju odbyła się Ogólnopolska Wystawa Prac Plastycznych "Bociani Świat". Jej organizatorami było: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" oraz ponad 600 placówek edukacyjnych na terenie całego kraju. Wystawa składała się z 614 "przystanków". Odbywała się w szkołach, urzędach gmin, siedzibach parków, domach kultury, bibliotekach, świetlicach itp. w każdym województwie.

Przystanek nr 1 wystawy, przygotowany przez PTPP "pro Natura", został otwarty we Wrocławiu dnia 28 maja na ulicy Świdnickiej. Miał formę wystawy plenerowej prezentującej 17 prac - finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego przeprowadzonego wśród szkół uczestniczących w programie edukacyjnym "Bocian". więcej...

Wystawie towarzyszyły rozmaite imprezy na cześć bociana białego przybierające najróżniejsze formy. Każdy z "przystanków" miał swoją specyfikę. Oto kilka przykładów: