31. maja - Dzień Bociana

Dzień Bociana \

Dzień Bociana 2006

Ogólnopolskie obchody Dnia Bociana w roku 2006 w wielu miejscach przebiegały pod hasłem: "Bociek i Krowa to para wystrzałowa". Szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, parki krajobrazowe oraz ośrodki kultury organizujące lokalne obchody bocianiego święta propagowały m.in. potrzebę ochrony łąk i pastwisk stanowiących ogromne bogactwo polskiej przyrody. Bociany chętnie żerują na łąkach kośnych i tam, gdzie pasą się krowy, a jak wiemy coraz trudniej zobaczyć krowę na polskiej wsi, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Zabiegając o zachowanie bocianów i krów, a także śródpolnych zadrzewień, oczek wodnych, miedz i przydroży mamy szansę zachować tradycyjny charakter wiejskiego krajobrazu. Organizatorzy imprez z okazji Dnia Bociana starali się, niejednokrotnie poprzez zabawę, żart, piosenkę a także artykuły, ulotki, pogadanki, pokazać, że ochrona przyrody nie musi stać w sprzeczności z rozwojem rolnictwa, że w obecnej unijnej rzeczywistości możliwe jest osiąganie zysku przy gospodarowaniu w zgodzie z przyrodą. Obchody Dnia Bociana 2006 stały się w wielu rejonach kraju okazją do informowania rolników o programach rolnośrodowiskowych, dających możliwość uzyskania dopłat z Unii Europejskiej w zamian za ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, hodowlę tradycyjnych ras zwierząt, rolnictwo ekologiczne i zrównoważone. W wielu szkołach uczniowie podjęli próbę ustalenia jak, w okolicy w której mieszkają, wyglądała sytuacja łąk i pastwisk oraz liczby hodowanych zwierząt dawniej, a jak przedstawia się dziś. W ramach tej pracy badawczej młodzi ludzie przeprowadzali wywiady z lokalnymi rolnikami. W odpowiedzi na skierowaną do szkół propozycję tworzenia wierszy i prac plastycznych na temat związku bocianów z krowami powstało wiele ciekawych prac, z których część prezentujemy. Zapraszamy do obejrzenia relacji z lokalnych obchodów Dnia Bociana 2006.

"Bociek i krowa" w wierszach i rymowankach

Galeria prac plastycznych na Dzień Bociana 2006


Relacje ze szkolnych obchodów Dnia Bociana 2006

Dzień Bociana we Wrocławiu

Piosenka o bocianie ułożona z okazji Dnia Bociana 2006 przez uczniów Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej. Wykonawcy: Damian Golis, Kamil Skiba, Adrian Dróżdż