31. maja - Dzień Bociana

Dzień Bociana \

Dzień Bociana 2008

31 maja 2008 roku po raz szósty obchodziliśmy w Polsce Dzień Bociana. Hasło proponowane na ten rok i podjęte przez część współpracujących w ramach programu szkół brzmiało: "Kośmy łąki dla bociana". Zwracało ono szczególną uwagę na potrzebę użytkowania łąk, jako najważniejszych żerowisk bociana białego i nawiązywało do kampanii propagowania wśród rolników informacji o programie rolnośrodowiskowym 2007 - 2013.

Dla zachowania żerowisk bociana białego w Polsce ważne jest utrzymanie użytków zielonych. Ważne jest aby łąki i pastwiska nie były porzucane, lecz użytkowane poprzez koszenie lub wypas. W ramach obchodów Dnia Bociana uczniowie docierali do właścicieli łąk z informacją o możliwościach finansowego wsparcia za przyjazne przyrodzie gospodarowanie ziemią, w tym utrzymanie użytków zielonych. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu miłośników bociana białego, informacja ta dotarła i nadal będzie docierała do potencjalnych odbiorców i wielu właścicieli łąk i pastwisk zechce skorzystać z tych unijnych funduszy.


Przykłady relacji ze szkolnych obchodów Dnia Bociana 2008