Obowiązki urzędników wobec gatunków chronionych

Autor: Magdalena Berez..., pon., 06/17/2013 - 20:07

W ostatnim czasie między innymi ze względu na trudne warunki atmosferyczne dostajemy liczne telefony informujące o zwalonych gniazdach bocianich lub młodych, które z nich wypadły. Osoby obserwujące tego typu zdarzenia informują Urzędy Miast i Gmin jednak pozostaje to bez konkretnych działań. Taka sytuacja miała miejsce choćby w miejscowości Gęsiki (gm. Barciany), gdzie spadło gniazdo bocianie a mieszkańcy bezskutecznie szukali pomocy dla bocianów u władz gminy. Pomimo zaangazowania strazaków nie udało się uratować młodych ptaków. Warto pamiętać, iż  zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220) organami ochrony przyrody oprócz regionalnego dyrektora ochrony środowiska są: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. To właśnie wspomniane organy w myśl art. 60 ust. 1 ustawy mają obowiązek podejmować działania w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc oraz eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Marlena Spyra

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.