Kto obrączkuje bociany

Autor: Magdalena Berez..., ndz., 07/14/2013 - 13:18

Dzwonicie Państwo do nas z zapytaniem, do kogo można się zwrócić, by zaobrączkował bociany? Otóż obrączkowanie ptaków mogą wykonywać osoby posiadające licencję obrączkarza ptaków Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Obrączkowanie to jedna ze starszych metod badania ptaków, polega na znakowaniu poszczególnych osobników obrączką, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja ptaka po jego powtórnym zobaczeniu w dowolnym miejscu na Ziemi. Analizy oparte na obrączkowaniu bocianów dotyczące m.in. przeżywalności i przyczyn ich śmierci mają znaczenie dla ich ochrony. Wykazano np., ze 2/3 młodych ginących w pierwszym półroczu swojego życia to ofiary porażeń prądem albo zderzeń z przewodami elektorenergetycznymi. Fot. Adam Guziak

W ramach realizowanego od 2009 roku projektu "Energetyczni Obrączkarze", Grupa ENERGA (www.media.energa.pl) pomaga każdego roku polskim ornitologom w znakowaniu chronionego gatunku. Opiekę merytoryczną nad realizacją unikatowego na skalę Europy programu sprawują pracownicy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura" oraz stacji ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Jak dotąd w ramach projektu "Energetyczni Obrączkarze" oznaczonych zostało ponad 5000 ptaków, a więc statystycznie młode co dziesiątej pary bocianów przylatującej do Polski. Zebrano już 150 wiadomości powrotnych, które ocenione zostały przez ornitologów jako bardzo interesujący materiał badawczy. Osobniki zaobrączkowane przez pracowników ENERGI widziano nie tylko w krajach europejskich, ale nawet w Sudanie i Tanzanii - ok. 16000 km od rodzimego gniazda. Największe nadzieje i oczekiwania badawcze związane z programem należy jednak wiązać z przyszłymi latami, kiedy oznaczone dorosłe już bociany zaczną wracać, aby zakładać gniazda w Polsce.

 

 

W przypadku znalezienia ptaka z obrączką postarajmy się oczytać jej numer, a następnie skontaktujmy się ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii PAN: http://www.stornit.gda.pl

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.