Nowy dom Józka

Autor: Magdalena Berez..., wt., 08/06/2013 - 10:05

Józek trafił do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa “Salamandra” Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Myśliborzu, którego jednym z wielu zadań jest niesienie po-mocy poszkodowanym ptakom. Trafiają tutaj chore lub ranne ptaki znalezione na terenie województwa dolnośląskiego. Miejsce to jest specjalistycznym ośrodkiem leczenia i rehabilitacji, w którym pacjenci mają zapewnioną fachową opiekę weterynaryjną, dobre warunki bytowe i spokój. Dzikie ptaki, zazwyczaj chore lub okaleczone, dostarczane przez ludzi dobrej woli mają szansę powrotu do natury. Większość z wypuszczanych ptaków obrączkuje się, żeby można było śledzić ich dalsze losy. Józek dołączył do 3 bocianów przebywających w Myśliborzu. Ptaki zostały zaobrączkowane, dzięki czemu jest szansa na śledzenie ich dalszych losów po opuszczeniu azylu. Więcej informacji na stronie: http://dbajobociany.pl/?p=1386

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.