Gdzie szukać wsparcia przy renowacji gniazda bocianiego?

Autor: Magdalena Berez..., śr., 09/25/2013 - 17:20

Bocian biały (Ciconia ciconia) jest jednym z tych ptaków, które cieszą się wielką sympatią ze strony ludzi. Uważany jest za symbol polskiej przyrody i trudno się temu dziwić, gdyż właśnie w Polsce występuje największa populacja tego gatunku. Polska jest europejską ostoją bociana białego, o czym świadczy porzekadło, które głosi: „co czwarty bocian jest Polakiem a co trzeci Podlasiakiem”. Co roku przylatuje do naszego kraju ponad 50 tysięcy par tego gatunku z ponad 230 tysięcy żyjących na świecie. Jedna trzecia część polskiej populacji bociana białego gniazduje na terenie naszego województwa. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220) organami ochrony przyrody oprócz regionalnego dyrektora ochrony środowiska są: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. To właśnie wspomniane organy w myśl art. 60 ust. 1 ustawy mają obowiązek podejmować działania w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc oraz eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia. Problem konkretnego bocianiego gniazda zawsze najlepiej rozwiązywać na miejscu. Może to zrobić każdy z nas! O pomoc finansową warto zgłosić się do urzędu gminy lub urzędu miasta czy starostwa powiatowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m. in. sprawy z zakresu ochrony przyrody. Tak więc, gmina powinna przeznaczyć część swojego budżetu na ochronę przyrody na swoim terenie. O pomoc w przeprowadzeniu prac związanych z remontem gniazda zwracać się można do straży pożarnej. W przypadku gniazd na liniach energetycznych prośmy o pomoc pracowników właściwego rejonu energetycznego, gdyż tylko oni mogą takie prace przeprowadzać.

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.