Poszukujemy informacji o zimujących bocianach

Autor: Magdalena Berez..., sob., 10/19/2013 - 20:48

Z roku na rok wzrasta jednak liczba bocianów podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu (np. lokalnych składowisk śmieci, miejsc wykładania resztek z ubojni) można oczekiwać, że zjawisko to w najbliższych latach będzie się nasilało. Pozostający na zimę bocian zazwyczaj budzi ciekawość i chęć niesienia mu pomocy. Nie zawsze jednak ta pomoc jest niezbędna. Sprawne osobniki trudno jest złapać, a ucieczka przed ludźmi powoduje straty energii, którą powinny wykorzystać w tym czasie na szukanie jedzenia. Poza tym podejmowanie jesienią prób schwytania ptaka może spowodować jego przepłoszenie z miejsca, gdzie był w stanie znaleźć odpowiednią ilość pokarmu, a tym samym narażenie go na ryzyko śmierci głodowej. Zapraszamy do poszukiwania zimujących bocianów. Więcej informacji na stronie: http://www.bociany.pl/akcja-poszukujemy-zimujacych-bocianow

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.