Historia działań związanych z ochroną gniazd bociana

Autor: Magdalena Berez..., śr., 11/27/2013 - 20:44

W okresie 1994 - 2004 w ramach „Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk” realizowanego przez PTPP „pro Natura” dzięki wsparciu GEF/SGP, a przede wszystkim Fundacji EkoFundusz dofinansowano renowacje i pielęgnacje ponad 11000  zagrożonych bocianich gniazd w całym kraju.  W „Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk” w Polsce włączyły się urzędy gmin, starostawa powiatowe, parki narodowe i krajobrazowe, leśnictwa, zakłady energetyczne, straż pożarna, szkoły, firmy oraz wiele innych instytucji i osób prywatnych. W szczególny sposób w realizację programu zaangażowały się organizcje społeczne: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Liga Ochrony Przyrody Okręg Zielona Góra, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Północnopodaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Wiele z tych organizacji prowadzi nadal własne projekty ochrony bociana białego, co przyczynia się do zachowania silnej polskiej populacji oraz jest krokiem na drodze wypełniania zobowiązań Polski jako sygnatariusza międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony przyrody.

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.