Kiedy można niszczyć bocianie gniazdo?

Autor: Magdalena Berez..., śr., 12/04/2013 - 21:58

W Cisewie na starym dębie znajduje się gniazdo bocianie. Właściciel posesji, przy której znajduje się gniazdo bocianie skarży się, że bociany brudzą mu podwórko odchodami. W związku z tym, wystąpił do urzędu gminy z prośbą o przeniesienie gniazda na czynny słup elektryczny.
Od obowiązującego zakazu niszczenia gniazd chronionych gatunków zwierząt istnieje odstępstwo § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, tj. zakaz niszczenia gniazd nie dotyczy usuwania gniazd ptasich od 16 października do końca lutego z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie, tzn. gniazdo bocianów można usunąć bez zezwolenia wyłącznie we wskazanym ww. rozporządzeniu terminie, w przypadku kiedy znajduje się ono na obiekcie budowlanym lub terenach zieleni, a jego usnięcie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo bądź z uwagi na kwestie sanitarne. W pozostałych sytuacjach organem właściwym do wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia gniazd jest właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Jeśli chodzi o zamnotowanie platformy na czynny słup energetyczny, to jest to możliwe jedynie wówczas, gdy bociany wyprowadzą jeden udany lęg na danym słupie. 

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.