Przygotowania gniazd dla boćków

Autor: Magdalena Berez..., wt., 02/04/2014 - 21:51

W związku z tym, że pierwsze bociany mogą pojawić się w Polsce już pod koniec lutego, choć przylot wiosenny rozciąga się na ogół między trzecią dekadą marca a połową maja, warto juz teraz zadbać o bocian dom. Spójrzmy na gniazda bocianie, które są nam dobrze znane i jesli np. gniazdo przekracza wysokość 1 m, to nalezy ze względów bezpieczeństwa usunąćwierzchnią część gniazda, pozostawiając 30 cm materiału ganizdowego. Jezeli gniazdo znjaduje się na drzewie, to częstym problemem jest zarastanie dolotu do gniazda. Rozwiązaniem problemu jest montowanie platform w rozwidleniach pnia i azchowanie umiaru w cięciu starszych gałęzi. W przypadku uschnięcia drzewa z gniazdem, nalezy liczyć się, iż takie drzewo może się złamać lub runąć w wyniku wypróchnienia szyi korzeniowej. 

Warto pamiętać, iż  zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220) organami ochrony przyrody oprócz regionalnego dyrektora ochrony środowiska są: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. To właśnie wspomniane organy w myśl art. 60 ust. 1 ustawy mają obowiązek podejmować działania w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc oraz eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia. 

 

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.