Zniszczone gniazdo

Autor: Magdalena Berez..., czw., 02/20/2014 - 21:40

Zwróciła się do nas o pomoc mieszkanka Ludwinowa z informacją, że wiatr zniszczył bocianie gniazdo umiejscowione na nieczynnym słupie. Zwróciliśmy sie o pomoc do pracowników Urzędu Gminy, aby pomogli odbudować gniazdo przed przylotem boćków, gdyż zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220) organami ochrony przyrody oprócz regionalnego dyrektora ochrony środowiska są: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. To właśnie wspomniane organy w myśl art. 60 ust. 1 ustawy mają obowiązek podejmować działania w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, polegające na przenoszeniu tych gatunków do innych miejsc oraz eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia.

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.