Podjęte działania w ramach konkursu grantowego Fundusz dla Przyrody

Autor: Magdalena Berez..., sob., 04/12/2014 - 22:27

Kolejny rok działalności „Funduszu dla Przyrody” zaowocował złożeniem wniosków o dofinansowanie przez bardzo różnorodne instytucje. W 2013 roku preferowaliśmy projekty, dotyczące ochrony gniazd bociana białego polegające np. na renowacji gniazd umieszczonych na drzewach, budynkach i słupach wolnostojących (z wyłączeniem czynnych słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych). Wspierane mogły być również projekty dotyczące bociana białego związane z telemetrią satelitarną. Sponsorem Konkursu Grantowego „Fundusz dla Przyrody” jest Grupa ENERGA

Poniżej prezentujemy zrealizowane działania:

1. “Odbudowa - przeniesienie gniazda bociana białego na specjalny słup z platformą gniazdową”realizowany przez:Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” - celem projektu była odbudowa gniazda bociana białego objętego ochrona gatunkową na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.). Gniazdo zostało przeniesione na specjalny słup z platformą. Efektem projektu jest zachowanie i ochrona stanowiska lęgowego bociana białego, dla którego Polska jest największą ostoją w Europie. 

2.  Aktywna ochrona gniazd bociana białego (Ciconia ciconia) w regionie nadbużańskim”realizowany przez: Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich” - przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne na gniazdach wraz z wymianą platform oraz montaże słupów wolnostojących przyczyniły się do odtworzenia dolotu do gniazd, wzmocniły zagrożone konstrukcje gniazd i platform, które groziły zawaleniem. Realizacja zadania umożliwiła zachowanie zagrożonych stanowisk bociana białego na terenie następujących gmin: Stoczek, Sadowne (powiat węgierski), Łosice (powiat łosicki), Korczew (powiat siedlecki), Repki (powiat sokołowski). Prowadzone działania pozwoliły zdobyć nowe doświadczenia przez Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich z zakresu działań na rzecz ochrony przyrody.

3. „Pielęgnacja bocianich gniazd w powiecie tarnobrzeskim poprzez przecinkę przerostów drzewa”realizowany przez: Liga Ochrony Przyrody Okręg w Tarnobrzegu - celem projektu było mechaniczne usunięcie wszelkich przerostów i pędów drzew, które zagaiły gniazda bociana białego, znajdujących się na drzewach, uniemożliwiając ich zasiedlenie. Zadanie wykonano przy wykorzystaniu specjalnej zwyżki oraz osób, które przy użyciu piły motorowej i sekatorów dokonali niezbędnych cięć i pielęgnacji. W efekcie gniazda zostały odsłonięte, co pozwoli na ich zajęcie już najbliższej wiosny. Uzyskane efekty: Przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której zlokalizowano 26 gniazd na drzewach. Pozyskane środki pozwoliły na przeprowadzenie pielęgnacji 17 gniazd, czyli o 2 więcej niż zakładano we wniosku. Dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu udało się dokonać pielęgnacji kolejnych 3 gniazd.

4. „Platforma na przywitanie bocianów” realizowany przez: Stowarzyszenie Bioregion - 43% gminy Nurzec-Stacja zajmują tereny leśne, co ma wpływa na to, że na terenie gminy znajduje się tylko 65 gniazd bociana białego. We wsi Sycze gniazdo bociana białego, zostało jednak uszkodzone przez wiatr. W międzyczasie zostały zdjęte linie telekomunikacyjne, a słup po bocianim gnieździe pozostał. Celem projektu była renowacja gniazda, polegająca na wykonaniu i montażu platformy pod gniazdo bociana białego, która została umieszczona na słupie wolnostojącym we wsi Sycze. Mimo prób niemożliwy był dojazd do słupa podnośnikiem koszowym, platforma została umieszczona za pomocą sprzętu i umiejętności alpinistycznych członków stowarzyszenia.

5. „Remont komina z bocianim gniazdem”realizowany przez:Gminę Dobromierz - głównym celem projektu był remont komina, na którym znajdowało się bocianie gniazdo. Komin ze względu na zły stan techniczny stanowił zagrożenie bezpieczeństwa dla gniazda oraz dla ludzi. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło zachować istniejącą lokalizację gniazda poprzez przeprowadzenie remontu komina (wykonano spoinowanie komina oraz zamontowano klamry).Ważnym elementem realizacji projektu było też wzmocnienie postawy aktywności i poszerzenie wiedzy na temat metod ochrony bociana białego.

6. „Przebudowa gniazda bociana białego w miejscowości Szarwak” realizowanyprzez Gminę Dąbrowę Tarnowską - projekt miał na celu odbudowę gniazda bociana białego w miejscowości Szarwak. Dotychczasowe gniazdo umiejscowione było na słupie żelbetonowym, wolnostojącym, który był w złym stanie technicznym. Obciążenie jakim jest gniazdo, spowodowało, że słup groził zawaleniem i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i  bocianów. Dodatkowym atutem utrzymania słupa z platformą i gniazdem w miejscowości Szarwak jest fakt, ze bociany białe bytowały tu regularnie, każdego roku wyprowadzając młode. Projekt obejmował demontaż platformy z gniazdem, demontaż zużytego słupa żelbetowego oraz montaż nowego słupa wraz z platformą z gniazdem.

7. „Czynna ochrona gniazd bociana białego w dolinie Biebrzy (w okolicy Goniądza)” realizowany przez Ptaki Polskie - w Dolinie Biebrzy rośnie liczba gniazd bociana białego wymagających renowacji. Ich zły stan stanowi zagrożenie zarówno dla ludzi i ich mienia, jak i dla samych bocianów. Projekt obejmował przypadki wymagające najpilniejszej interwencji, tj. gniazda, które spadły w minionym sezonie lęgowym i potrzebowały odbudowy przed powrotem bocianów oraz gniazda wymagające przeniesienia z dachu na słup ze względu na zły stan budynku. W ramach realizacji projektu zbudowano cztery nowe platformy gniazdowe – dwie na słupach wolnostojących  i dwie na dachu w miejscach dotychczasowych zajętych gniazd. 

8. „Ochrona bociana białego w dolinie Baryczy”realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Etna” - obszar płd-zach Polski, charakteryzuje spadek liczebności bociana białego. W Dolinie Baryczy obserwowany jest on od lat 1970 i jest bardzo znaczący. W tej sytuacji populacji wszystkie straty są szczególnie dotkliwe. Jednym z zagrożeń dla bociana jest utrata miejsc na założenie gniazda lub wypadki spowodowane nieodpowiednim położeniem gniazd. Obszar Doliny Baryczy jest miejscem ważnym przyrodniczo i jest istotne, aby te walory utrzymać. W związku z tym dokonano renowacji gniazda w miejscowości między Wilkowem a Niezgodą, które było położone na ambonie myśliwskiej, która przewróciła się wraz z gniazdem. Platformę zainstalowano na pobliskim drzewie.

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.