Kiedy i jak można pomóc bocianom, które budują gniazda na czynnych słupach energetycznych?

Autor: Magdalena Berez..., śr., 04/30/2014 - 20:45

W Polsce oraz w innych krajach europejskich w ostatnich dziesięcioleciach bociany zmieniły swoje preferencje związane z wyborem miejsca pod budowę gniazda (zmiana pokryć dachowych, wycinanie starych drzew) wybierajac słupy energetyczne. Zlokalizowanie gniezda na linii energetycznej niesie za sobą niebezpieczeństwo porażenia prądem zarówno dla dorosłych jak i młodych ptaków. Towarzyszące temu zwarcia skutkują często przerwami w dostawach energii. Gniazda zlokalizowane na słupach energetycznych znajdują się w bezpośrednim pobliżu napięcia o wartości zagrażającej ludzkiemu życia i zdrowiu. Prosimy o nieingerowanie  oraz o niezbliżanie się do takich gniazd. 

Każdy z nas może zgłosić przypadek nowo zbudowanego na drutach gniazda czy słupa z nie izolowanymi elementami, stwarzającego zagrożenie dla okolicznych bocianów. Instalowanie platformy pod nowo zbudowane gniazdo jest zasadne tylko w przypadku, gdy bociany przynajmniej raz wyprowadziły na gnieździe młode. W przeciwnym razie należy zaczekać i obserowować losy gniazda w kolejnym sezonie lęgowym. Zdarza się, że niedojrzałe bociany ćwicząc budowę gniazda, tworzą niedoskonałe konstrukcje, których to nie użytkują. Warto zgłosić tę sparwę do siedziby rejonu energetycznego, pod który podlega rozpatrywany teren. W zgłoszeniu (w formie pisemnej) nalezy podać dokładną lokalizację słupa  oraz opis zaistniałej sytuacji, warto też dołączyć dokumentację fotograficzną. Pamiętajmy, że ustawa o ochronie przyrody zabrania niepokojenia ptaków w trakcie trwania sezonu lęgowego, dlatego też prace przy gniazdach mogą być prowadzone jesienią i zimą.                                                                                                                                   

 

Tagi:

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.