lipiec 2013

Jak pomóc bocianom, gdy spadnie gniazdo z małymi

Poniżej przedstawiamy historię bocianiej rodziny z Włosnowic, która pomimo chwil grozy, zakończyła się dobrze....

O bocianie w Chrońmy Przyrodę Ojczystą

W najnowszym numerze Chrońmy Przyrodę Ojczystą - 69(3) - ukazał się artykuł "Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów". W artykule dokonano przeglądu korzyści, jakie człowiek uzyskuje dzięki bocianowi białemu, co posłużyło jako podstawę do dyskusji na temat możliwości wykorzystania koncepcji usług ekosystemów (ecosystem services) w odniesieniu do pojedynczego gatunku.

Józek....

Czy Józek urósł? Czy ma apetyt na życie? Jeśli jesteście Państwo zainteresowani losami Józka, to zapraszamy na stronę: http://dbajobociany.pl/, na której opisywane są przygody naszego bociana.