wrzesień 2013

Co zrobić z bocianem, który jeszcze nie odleciał?

Jak słusznie Państwo obserwujecie zdecydowana większość polskich bocianów odlatuje jesienią na zimowiska w Afryce. Z roku na rok wzrasta jednak liczba osobników podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. Wiadomo, że np. na Mazurach i na Śląsku takie ptaki obserwowano już w latach 20. XX w. W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu

Gdzie szukać wsparcia przy renowacji gniazda bocianiego?

Bocian biały (Ciconia ciconia) jest jednym z tych ptaków, które cieszą się wielką sympatią ze strony ludzi. Uważany jest za symbol polskiej przyrody i trudno się temu dziwić, gdyż właśnie w Polsce występuje największa populacja tego gatunku. Polska jest europejską ostoją bociana białego, o czym świadczy porzekadło, które głosi: „co czwarty bocian jest Polakiem a co trzeci Podlasiakiem”. Co roku przylatuje do naszego kraju ponad 50 tysięcy par tego gatunku z ponad 230 tysięcy żyjących na świecie. Jedna trzecia część polskiej populacji bociana białego gniazduje na terenie naszego województwa. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220) organami ochrony przyrody oprócz regionalnego dyrektora ochrony środowiska są: wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Zgłaszanie problemów z gniazdami do instytucji

Problemy z gniazdami warto zgłaszać do urzędów gmin i zakładów energetycznych już jesienią, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie przyrody tylko w okresie jesienno-zimowym mogą być prowadzone prace renowacyjne przy gniazdach. Jest to również ważny okres w planowaniu budżetu przez instytucje na przyszły rok, w związku z tym, jest spora szansa, aby nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony  przez daną instytucję, która będzie mogła uwzględnić w budżecie koszty związane z renowacją danego gniazda.

Kolejne przygody Józka

Jeśli jesteście ciekawi, co nasz bocian Józek porabia, to proszę zajrzeć na blog Krzyśka Koniecznego, który opisuje dalsze jego losy:http://dbajobociany.pl/?p=1901

Poszukujemy zimujących bocianów

Co roku w Polsce widywane są bociany, które próbują przezimować. Niektóre z tych ptaków nie mogą odlecieć z powodu nabytych kontuzji, ale są wśród nich też zupełnie sprawne ptaki. W zależności od panujących temperatur i grubości pokrywy śnieżnej bocianom tym niekiedy udaje się przetrwać kilka trudnych miesięcy. Koczują, szukając dogodnych żerowisk, często otoczone są opieką przez okoliczną ludność.

Ratunek dla bocianiego gniazda

Mieszkanka Pomlewa (gm. Przywidz) za pośrednictwem infolinii 0-801 BOCIAN zwróciła się o pomoc w przygotowaniu wniosku do zakładu energetycznego z prośbą o przeprowadzenie renowacji i montaż platformy. Gniazdo bocianie ulokowane na czynnym słupie energetycznym niebezpiecznie się przechyliło i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa grożąc upadkiem. Obecnie ponad 60% bocianich gniazd w Polsce zlokalizowanych jest na słupach elektroenergetycznych.

Czy to już jesień?

Czy jesień już się zaczęła, skoro bociany już odleciały? Jak tłumaczy przyrodnik Grzegorz Tabiasz, to instynkt nakazuje bocianom szukać nowego miejsca, gdzie będzie pożywienie. Przelot do Czarnego Lądu trwa około dwóch miesięcy. Ptaki mają do pokonania w sumie 10 tys. km.

Co zrobić, gdy bocian we wrześniu jeszcze nie odleciał na zimowisko?

Dzwonicie Państwo w ciągu ostatnich kilkunastu dni na infolinię 0-801 Bocian z zapytaniem dotyczącym odlotu bocianów, czy należy podejmować działania związane z tym, że bocian na początku września jeszcze nie odleciał na zimowisko, jak np. w miejscowości Rękawczyn, gdzie młody bocian jest obserwowany przez mieszkańców. Poinformowaliśmy zaniepokojoną obserwatorkę, że jest jeszcze czas na odlot (jest ciepło na dworze, łatwość w zdobyciu pokarmu)  i poprosiliśmy o dalsze obserwacje młodego bociana. Każdego roku, w różnych rejonach Polski pojedyncze bociany pozostają na zimę.

Niebezpieczeństwa czyhające na bociany podczas wędrówki

Bociany białe zamieszkujące Europę dzielą się podczas wędrówki na dwie grupy: populację zachodnioeuropejską (ptaki gnieżdżące się mniej więcej na zachód od Łaby), która wędruje przez Hiszpanię, cieśninę Gibraltarską do Afryki Środkowej i Zachodniej oraz populację wschodnioeuropejską (ptaki gnieżdżące się na wschód od rzeki Łaby), która wędruje przez Bałkany, cieśninę Bosfor, Turcję, dolina Jordanu, dolina Nilu. Czas wędrówki obfituje w zagrożenia. Pokonywanie długich dystansów zwiększa ryzyko.

Czas odlotu.....

Pierwsze odlatują ptaki dorosłe, którym nie udało się wyprowadzić w tym roku lęgów. Kolejną falę stanowią ptaki młode, a po nich ruszają na wędrówkę ich rodzice. Niekiedy pary, które przystąpiły do lęgów z dużym opóźnieniem zdarza karmią młode do końca sierpnia, a nawet początku września. Wówczas instynkt wędrówki zwycięża i niekiedy pozostawiają swoje młode w gniazdach tuż przed osiągnięciem zdolności do lotu. Przez dwa miesiące bociany pokonają około 10 tys. km, a więc dopiero w listopadzie dotrą do centralnej i południowej Afryki.