październik 2013

Fundusz dla Przyrody wspiera bociany

Fundusz dla Przyrody jest pierwszą w Polsce inicjatywą podjętą wspólnie przez organizację społeczną i firmę w celu dystrybucji środków na rzecz projektów z zakresu ochrony przyrody. Fundusz dla Przyrody powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “pro Natura” dzięki finansowemu zaangażowaniu Grupy Energa. 

Konkurs fotograficzny Bociany

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura oraz Grupa Energa zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym Bociany. Zdjęcia można przysyłać do 31 października 2013r. Więcej informacji na stronie:http://www.bociany.pl/konkurs-fotograficzny-bocianypl

Poszukujemy informacji o zimujących bocianach

Z roku na rok wzrasta jednak liczba bocianów podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu (np. lokalnych składowisk śmieci, miejsc wykładania resztek z ubojni) można oczekiwać, że zjawisko to w najbliższych latach będzie się nasilało. Pozostający na zimę bocian zazwyczaj budzi ciekawość i chęć niesienia mu pomocy.

Historia Józkowego domu w Myśliborzu

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich zwierząt przy Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych O/Legnica - Myślibórz działa od 1998r. i w zakresie swojej działalności obejmuje: prowadzenie opieki nad chorymi i rannymi zwierzętami, przywracaniu naturalnemu środowisku wyleczonych lub odhodowanych zwierząt,  prowadzenie ośrodka dla zwierząt niezdolnych do powrotu do środowiska naturalnego.

Ośrodki rehabilitacji dla dzikich zwierząt

Na terenie naszego kraju działa kilkadziesiąt ośrodków rehabilitacji, w których pomoc weterynaryjną mogą uzyskać dzikie zwierzęta. Do jednego z takich ośrodków - do “Leśnego Pogotowia” w Mikołowie trafił bocian za Szczekocin, który w październiku został schwytany i przewieziony przez pracowników urzędu gminy do azylu. Bocian Kajtek, bo takie imię dostał od mieszkańców Szczekocin ma problem ze skrzydłem.W Mikołowie dzięki fachowej pomocy weterynaryjnej ma szansę na rehabilitację i wypuszczenie na wolność.

Kiedy można zamontować platformę na czynnym słupie energetycznym?

Mieszkanka Baboszewa zapytała nas, czy na czynnym słupie energetycznym można zamontować platformę w celu stworzenia "domu" bocianiego. Przekazaliśmy pani zasady dotyczące montażu platform na czynnych słupach energetycznych, tłumacząc, iż platformy montuje się dopiero wówczas, gdy bociany przez okres dwóch lat z rzędu wyprowadzają młode z danego miejsca.

Kiedy pomagać zimującym bocianom

Pomoc potrzebna jest tym bocianom, które np. złamały skrzydło i nie są w stanie latać lub cierpią z powodu innego poważnego urazu czy choroby. Takie osobniki niechętnie i mało sprawnie uciekają przed człowiekiem, co zwiększa szansę na ich schwytanie i bezpieczny transport do ogrodu zoologicznego lub innego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.