listopad 2013

Historia działań związanych z ochroną gniazd bociana

W okresie 1994 - 2004 w ramach „Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk” realizowanego przez PTPP „pro Natura” dzięki wsparciu GEF/SGP, a przede wszystkim Fundacji EkoFundusz dofinansowano renowacje i pielęgnacje ponad 11000  zagrożonych bocianich gniazd w całym kraju.  W „Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk” w Polsce włączyły się urzędy gmin, starostawa powiatowe, parki narodowe i krajobrazowe, leśnictwa, zakłady energetyczne, straż pożarna, szkoły, firmy oraz wiele innych instytucji i osób prywatnych.

Kto może pomóc, jeśli gniazdo na czynnym słupie energetycznym wymaga renowacji?

Pracownik urzędu gminy w Żórawinie zwrócił się do PTPP "pro Natura" z prośbą o renowację bocianiego gniazda w miejscowości Stary Śleszów. Gniazdo jest umiejscowione na platformie na czynnym słupie energetycznym i grozi zawaleniem na jezdnię (przekrzywiona platforma). Pamiętajmy, że wszelkie problemy związane z gniazdami na czynnych słupach energetycznych należy zgłaszać energetykom,

Nowy dom dla bocianów w Wójcicach (gmina Jelcz-Laskowice)

Dzięki szybkiemu (zaraz po odlocie bocianów) zgłoszeniu prośby o dokonanie wymiany platformy pod gniazdem bocianim umiejscowionym na czynnym słupie energetycznym, energetycy uwzględnili ten wydatek w przyszłym roku i zobligowali się przygotować nowy dom dla bocianiej rodziny do końca stycznia 2014 roku. Pamietajmy, że ustawa o ochronie przyrody zabrania niepokojenia bocianów w trakcie okresu lęgowego i dlatego też prace przy renowacji gniazd prowadzone są jesienią i zimą

Czy bociany zimujące nie wykazujące oznak osłabienia można umieszczać w ośrodkach rehabilitacji?

Dostajemy bardzo dużo maili z zapytaniem, jak można pomóc bocianom, które postanowiły u nas spędzić zimę? Osoby obserwujące te bociany proszą nas o wsparcie polegające na złapaniu i umieszczeniu tych osobników w ptasich azylach. Pamiętajmy, że dostępne metody chwytania bocianów stwarzają ryzyko dla tych ptaków i stosuje się je w przypadku wyraźnej konieczności.

Żerowiska bocianie

Przyczyną drastycznego spadku liczebności bociana w wielu rejonach Europy było drastyczne pogorszenie się jakości żerowisk, odpowiedzialne za brak pokarmu w odpowiedniej jakości i ilości. Tak więc dla utrzymania bociana ochrona żerowisk staje się zadaniem podstawowym.  Tak, więc co jest dobre dla bocianów? Czym najchętniej się żywią te ptaki?

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Bociany

Na stronie bociany.pl prezentujemy prace nagrodzone w konkursie fotograficznym "Bociany". Prace konkursowe można było zgłaszać w trzech kategoriach: Bocian biały, Bocian w akcji oraz Gniazdo bocianie.

Bociany białe obserwowane zimą

Jesienią otrzymujemy dużo zgłoszeń o bocianach, które nie zdecydowały się na podjęcie jesiennej wędrówki. Pamiętajmy, że zagrożeniem dla tych osobników nie jest niska temperatura, lecz pokrywa śnieżna, która utrudnia znalezienie pokarmu. Jeśli zaobserwujemy zimującego bociana warto zwrócić uwagę w jakiej kondycji jest zwierzę czy np. ma widoczne oznaki urazu np. krew?

Wspomóżmy zimujące bociany w Przemyślu

Zapraszamy do włączenia się do akcji pomocy bocianom, które pozostaną przez zimę w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Niestety w tym sezonie nie udało się odlecieć ponad sześćdziesięciu bocianom białym. Pośród nich około piętnastu to stali kuracjusze, którzy ze względu na znaczne obrażenia są zmuszeni pozostać w ośrodku dożywotnio. Reszta to pacjenci, których nie udało się wyleczyć przed ostatnimi odlotami migracyjnymi do Afryki.

Wspominamy naszych Zmarłych. Wśród nich m.in. Włodzimierza Puchalskiego-Przyrodnika, Fotografa i Reżysera filmów przyrodniczych.

„Ten człowiek kochał przyrodę nie tylko sercem ale poprzez całą swoją działalność, nieomal każdym kadrem filmu czy zatrzymaną w ruchu fotografią. Przyroda jest u niego bohaterem wspaniałym, niedościgłym w doskonałości i niepoznanym w swych tajemnicach. (…)”