marzec 2014

Bejrut i ochrona bocianów

Przez terytorium Libanu (i szerzej - rejon Lewantu) migrują łącznie 62 gatunki ptaków do Polski. Miesiącami nasilonej migracji są marzec i kwiecień. Jednym z najlepiej znanych z nich jest Bocian Biały, który dla Polaków jest nie tylko jednym z wielu migrujących ptaków, lecz także postacią z legend, podań i baśni. Małe dzieci często dowiadują się, że przyniósł je bocian, czytają bajki i wierszyki, w których jest on główną postacią.

Dlaczego w Libanie strzelają do ptaków?

Bernard Abi Nader jest lekarzem weterynarii, działa w organizacji T.E.R.R.E Liban, stanowiącej część organizacji zrzeszającej 60 organizacji ekologicznych w Libanie, Lebanon Eco Movement. Bernard Abi Nader przygotował raport o sytuacji migrujących ptaków w Libanie dla Committee Against Bird Slaughter (CABS).

Przysłowia, zwyczaje i przesądy związane z boćkami

Z bocianem białym związanych jest wiele baśni, przesądów i wierzeń. O jednym z nich świadczy głęboko zakorzenione wmawianie nieletnim, że zostały przyniesione przez bociana. Powrót bocianów jest utożsamiany z budzeniem się przyrody do życia po zimie. Ich pojawienie się na gnieździe w obejściu wróżyło rychłą wiosnę i szczęście dla domowników. Wiara w rolę bocianów w prokreacji ludzkiej ma jeszcze inne uzasadnienie. Dawniej skromne życie na wsi i nadmiar obowiązków sprawiały, że młodzież rzadko miała okazję do spotkań. Przy żniwach gospodarze z sąsiedztwa zwykle sobie pomagali.

Przylot

Przylot na lęgowiska i zajęcie gniazda to chyba najbardziej wyczekiwany i komentowany przez ludzi moment w życiu bocianiej pary. Większość sąsiadów bocianich gniazd rokrocznie wyczekuje pojawienia się "swojego boćka". Wędrujące ptaki lecą bardzo wysoko i na ogół nie uświadamiamy sobie, że właśnie nad nami przelatują. Pierwsze i nieliczne jeszcze bociany przylatują zazwyczaj na przełomie drugiej i trzeciej dekady marca, a ostatnie gniazda bywają zasiedlane w połowie maja.