czerwuec 2014

Oportunista pokarmowy....

Do wyprowadzenia lęgu nie wystarczy solidne gniazdo. Bardzo ważna jest obecność w okolicy gniazda zasobnych w pokarm żerowisk, takich jak podmokłe łąki, pastwiska, tzw. nieuzytki, oraz pola uprawne. Bocian biały jest tzw. oportunistom pokarmowym, czyli gatunkiem polującym przede wszystkim na pokarm najłatwiej dla niego dostępny, któego w środowisku jest najwięcej. Dlatego też płazy, są istotnym składnikiem pokarmu bociana w okresie przedwiośnia, później ptaki te chwytają owady, gryzonie, ssaki owadożerne, gady, młode ptaki. 

Karmienie młodych

Bociany połykają ofiary w całości i gromadzą je w wolu. Już przy zbliżaniu się dorosłego ptaka do gniazda pisklęta obracają się dziobami do środka gniazda, a gdy są nieco starsze to dodatkowo wachlują skrzydłami i charakterystycznie popiskują. Gdy rodzic siądzie na gnieździe pisklęta chwytają go za dziób i pod wpływem tych zachowań ptak wyrzuca porcjami pokarm z wola.

Walki o gniazdo....

Ponieważ gniazdo pełni ważną rolę w życiu bocianów (więcej na temat roli gniazda: http://www.bociany.pl/blog/2014/05/18/gniazdo-jakie-pelni-role-w-bocianim-zyciu), dlatego jest zrozumiałe, że właśnie o gniazda toczą bociany niekiedy zacięte i długotrwałe walki i to zarówno w terenach o wysokim jak i niskim zagęszczeniu.