marzec 2015

Zbieramy plastikowe sznurki

Bociany wzmacniają i dobudowuję gniazdo każdego roku, znosząc materiał z okolicznych pól. W ten sposób trafiają do gniazd pozostawione w polu plastikowe sznurki, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla młodych, które przez pierwsze tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać a wiercąc się w gnieździe oplątuje sobie nimi nogi i tak zaczyna się powoli śmierć w strasznych męczarniach

Gniazdo bocianów

Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pierścienia. Nieckę środkową, czyli wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma, perz, często szmaty, kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna nylonowe sznurki. Gniazdo jest nadbudowywane z roku na rok, a także niemal codziennie, w czasie całego okresu lęgowego, uzupełniane nowym materiałem. Dzięki takiej budowie jest prawie nieprzepuszczalne dla wody, przez co w okresie długotrwałych opadów zdarza się, że młode topią się w nim.

Bocian biały w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym

Za podstawowy materiał do analiz posłużyły dane na temat sukcesu lęgowego populacji bociana białego gromadzone przez pracowników ŁPKDN w latach 19992014. Kontrole w ramach monitoringu rozrodu tego gatunku wykonywano pod koniec czerwca i w pierwszej połowie lipca. Podczas inwentaryzacji zbierano dane na temat zajęcia gniazd i sukcesu lęgowego poszczególnych par oraz wyszukiwano nowe stanowiska lęgowe.

III Konferencja Teriologiczna

Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Teriologiczną we Wrocławiu. Więcej na: https://www.facebook.com/pages/bocianypl/356058927836166