kwiecień 2015

Dbają o bociany

Podczas liczenia bocianów w lipcu 2014 roku okazało się, że trzy gniazda bociana białego we wsi Nadbory (miejscowość położona niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego) umieszczone na stodołach wymagają natychmiastowego remontu. Głównym celem projektu „Gniazda na powitanie bocianów w Nadborach, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński” realizowanym przez Biebrzański Park Narodowy była ochrona gniazd bociana białego.

Budowa pierwszego na Pomorzu sztucznego klifu dla brzegówek Riparia riparia

Kolejny projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego Fundusz dla Przyrody wspierał brzegówkę... jedyną krajową jaskółkę gniazdującą w norach wykopanych w stromych piaszczystych skarpach. W 2014 roku na terenie Gdańska zostały zniszczone co najmniej dwie kolonie brzegówek (ok 400 gniazd). Oba te miejsca były pochodzenia antropogenicznego.

Fundusz dla Przyrody wspiera również pluszcze

Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody w ramach Funduszu dla Przyrody otrzymał dofinansowanie na projekt poświęcony pluszczowi. Pluszcz, choć rzadko dostrzegany, jest wyjątkowym i jednym z rzadkich gatunków ptaków występujących również w pobliżu zabudowań ludzkich. Przekształcanie rzek związane z zabudową oraz ochroną przeciwpowodziową doprowadziło do niemal całkowitego braku naturalnych miejsc gniazdowych.

O bocianach w Criewen

5 III 2015 – reprezentacja Południowej Wielkopolski wzięła udział w seminarium „Weißstorch und Schwarzstorch im Aufwind – Bilanz und Ausblick“ w Criewen. Poza prezentacją o bocianie czarnym w Polsce wkładem Towarzystwa w spotkanie było rozpropagowanie specjalnych pocztówek do władz Libanu z żądaniem dopilnowania zaprzestania zabijania wędrujących przez ten kraj, chronionych ptaków, w tym bocianów i orłów.

Fundacja FUTURAMA - Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy

Fundacja Futurama otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Fundusz dla Przyrody organizowanym przez Fundację Przyrodniczą 'pro Natura' i GRUPĘ ENERGA realizując projekt dotyczący ochrony rzadkich i zagrozonych gatunków pszczół. Liczebność populacji różnych gatunków dzikich pszczół ulega ciągłemu zmniejszeniu. Przyczyną tego zjawiska są głównie zmiany w agrokulturze np. odejście od tradycyjnego rolnictwa, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.