maj 2015

Dzień Bociana

W czwartek w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy odbyły się uroczyste obchody bocianiego święta. Byli goście z Fundacji EduSilesia, która wspiera przyrodnicze działania szkoły, prezentacje, warsztaty plastyczne, a na koniec podano bociani tort. Jak podkreślają nauczycielki :„Pomysł realizacji tak ważnego zadania - Obchody Dnia Bociana spotkał się zainteresowaniem i uznaniem wśród naszych uczniów.

II edycja konkursu fotograficznego Bociany - wyniki konkursu

Przedstawiamy prace nagrodzone w konkursie fotograficznym "Bociany". Prace konkursowe można było zgłaszać w trzech kategoriach: Bocian biały, Bocian w akcji oraz Gniazdo bocianie. W każdej z trzech kategorii Konkursu nagrodą główną jest zestaw gadżetów o wartości nie mniejszej niż 500 zł netto.

Gdańsk przyjazny mazurkom

W wyniku prowadzonych od kilku lat intensywnych prac termomodernizacyjnych dramatycznie spada ilość potencjalnych miejsc do zasiedlania przez dziuplaki w centrach miast. Celem projektu "Gdańsk przyjazny mazurkom" był wzrost jakości siedlisk antropogenicznych/ miejskich poprzez uzupełnienie przestrzeni sztucznymi miejscami niezbędnymi do gniazdowania dla mazurka i wróbla.

Staw Królówka w Krakowie a Fundusz dla Przyrody

Nietoperze stanowią ważny element środowiska przyrodniczego Polski i zasługują na szczególną uwagę jako gatunki chronione. O ile na terenach leśnych i wiejskich na ogół istnieją dogodne dla nich warunki siedliskowe, o tyle na terenach miejskich często takich warunków brak.

Murarki w ogrodzie dzięki Funduszowi dla Przyrody

Zamiar realizacji projektu "Pszczoły murarki w ogrodzie" wynikał z potrzeby propagowania ochrony owadów zapylających kwiaty w przydomowych ogrodach i sadach. Projekt miał na celu aktywną ochronę populacji murarki ogrodowej oraz innych związanych z tego typu siedliskiem owadów takich jak inne gatunki pszczół samotnic.