Artykul

O bocianach w tekście Piotra Malczewskiego

W Polsce występują dwa gatunki bocianów: bocian biały (Ciconia ciconia) i płochliwy bocian czarny (Ciconia nigra). Należą one do rzędu brodzących, z czego rodzina bocianowatych to 19 gatunków żyjących na obu półkulach. Najstarsze szczątki bociana z Polski pochodzą sprzed 7 – 4 tys. lat p.n.e. Więcej informacji znajdziecie tutaj:http://www.piotrmalczewski.com/artykuly/44-bocian-biay.html

Historia Józkowego domu w Myśliborzu

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich zwierząt przy Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych O/Legnica - Myślibórz działa od 1998r. i w zakresie swojej działalności obejmuje: prowadzenie opieki nad chorymi i rannymi zwierzętami, przywracaniu naturalnemu środowisku wyleczonych lub odhodowanych zwierząt,  prowadzenie ośrodka dla zwierząt niezdolnych do powrotu do środowiska naturalnego.

Wiosenne sejmiki bocianów…. w nowym numerze Salamandra

Nowy numer Magazynu Przyrodniczego SALAMANDRA trafił już na pocztę i ruszył w podróż do Prenumeratorów, którzy oczekują go we wszystkich zakątkach Polski, a także za granicą. A w numerze bardzo ciekawe artykuły m.in. o tegorocznej wiośnie, która zaskoczyła wiele ptaków. Bociany białe, które przyleciały do Polski w połowie marca natrafiły na bardzo niekorzystne warunki….

Bociani pomór....

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w Rzeczpospolitej dotyczącym sytuacji bociana białego, w którym na podstawie obrączkowania i kontroli bocianich gniazd potwierdzono, że na znacznym obszarze Polski, mimo początkowo dobrych lęgów, przeżyło niewiele młodych.

O bocianie w Chrońmy Przyrodę Ojczystą

W najnowszym numerze Chrońmy Przyrodę Ojczystą - 69(3) - ukazał się artykuł "Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów". W artykule dokonano przeglądu korzyści, jakie człowiek uzyskuje dzięki bocianowi białemu, co posłużyło jako podstawę do dyskusji na temat możliwości wykorzystania koncepcji usług ekosystemów (ecosystem services) w odniesieniu do pojedynczego gatunku.