Gniazda

Sublokatorzy bocianiego gniazda

Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pierścienia. Nieckę środkową, czyli wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma, perz, często szmaty, kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna nylonowe sznurki. Gniazdo jest nadbudowywane z roku na rok, a także niemal codziennie, w czasie całego okresu lęgowego, uzupełniane nowym materiałem. Podczas pobytu piskląt w gnieździe dokładanie nowego materiału ma także znaczenie dla utrzymania czystości, choć bywa, że ptaki usuwają z gniazda zużyte i pokruszone części wyściółki.

Budowanie gniazda przez bociany w środku sezonu lęgowego

Otrzymujemy bardzo dużo telefonów na infolinię 0-801 BOCIAN z zapytaniem budowania gniazd przez bociany w środku sezonu lęgowego. Po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu informujemy osobę zgłaszająca problem, że zlokalizowanie gniazda na linii energetycznej niesie za sobą niebezpieczeństwo porażenia prądem zarówno dla dorosłych jak i młodych ptaków. Towarzyszące temu zwarcia skutkują często przerwami w dostawach energii.

Gniazdo bocianów

Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pierścienia. Nieckę środkową, czyli wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma, perz, często szmaty, kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna nylonowe sznurki. Gniazdo jest nadbudowywane z roku na rok, a także niemal codziennie, w czasie całego okresu lęgowego, uzupełniane nowym materiałem. Dzięki takiej budowie jest prawie nieprzepuszczalne dla wody, przez co w okresie długotrwałych opadów zdarza się, że młode topią się w nim.

Gniazda bocianie a montowanie platform na czynnych słupach energetycznych

Otrzymujemy ostatnio bardzo dużo zapytań telefonicznych (info linia 0-801 BOCIAN) z zapytaniem, czy na czynnym słupie energetycznym można zamontować platformę w celu stworzenia "domu" bocianiego.

Gniazdo - jakie pełni role w bocianim życiu

Gniazdo w życiu bocianów pełni niezwykle ważną rolę. Jest to miejsce spotkania się partnerów na początku okresu lęgowego, kojarzenia się par, lęgu i wychowu młodych, a także czynnik łączący parę ptaków na cały sezon. Bociany kopulują tylko na gnieździe, co w przypadku innych gatunków ptaków jest raczej rzadkością. Ptak który pierwszy siada na gnieździe (jest to zazwyczaj samiec) natychmiast przystępuje do poprawiania konstrukcji. Znosi materiał, układa gałązki i pilnuje, aby obranego gniazda nie zajął inny bocian.

Kiedy i jak można pomóc bocianom, które budują gniazda na czynnych słupach energetycznych?

W Polsce oraz w innych krajach europejskich w ostatnich dziesięcioleciach bociany zmieniły swoje preferencje związane z wyborem miejsca pod budowę gniazda (zmiana pokryć dachowych, wycinanie starych drzew) wybierajac słupy energetyczne. Zlokalizowanie gniezda na linii energetycznej niesie za sobą niebezpieczeństwo porażenia prądem zarówno dla dorosłych jak i młodych ptaków.

Zniszczone gniazdo

Zwróciła się do nas o pomoc mieszkanka Ludwinowa z informacją, że wiatr zniszczył bocianie gniazdo umiejscowione na nieczynnym słupie. Zwróciliśmy sie o pomoc do pracowników Urzędu Gminy, aby pomogli odbudować gniazdo przed przylotem boćków, gdyż zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Jak jest zbudowane gniazdo

Bocian umieszcza swoje gniazdo dość wysoko, zwykle powyżej 5 metrów nad ziemią. Musi być ono duże, aby pomieściło jego potomstwo. Budowę rozpoczyna samiec od układania w wybranym przez siebie miejscu gałęzi. Stara się, aby przynoszony materiał układać tak by klinował się wzajemnie. Te początki nie są dla niego łatwe, gdyż niekiedy z trudem ułożony materiał spada i wszystko trzeba zaczynać od początku.

Baza aktywności

Ogólnopolska baza aktywności na rzecz bociana białego powstała w 2009 roku. Zamieszczane są w niej opisy aktywności podejmowanych przez osoby indywidualne, szkoły, urzędy i instytucje oraz organizacje od początku roku 2009. Zaprezentowano w niej zarówno przedsięwzięcia lokalne i jednorazowe wydarzenia, jak i działania długofalowe. W Polsce bociany mają wielu miłośników.

Ogólnopolska baza gniazd bociana białego

Ogólnopolska Baza Gniazd Bociana Białego zawiera informacje o znajdujących się w Polsce gniazdach bocianich oraz miejscowościach bez gniazd. Jest prowadzona przez PTPP „pro Natura” od 1994 roku, a w roku 2009 rozpoczęto jej umieszczanie w Internecie. Informacje przedstawione są w oparciu o podział administracyjny - 16 województw, w obrębie których dane prezentowane są z podziałem na poszczególne gminy i miejscowości.