inne

Budowa pierwszego na Pomorzu sztucznego klifu dla brzegówek Riparia riparia

Kolejny projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego Fundusz dla Przyrody wspierał brzegówkę... jedyną krajową jaskółkę gniazdującą w norach wykopanych w stromych piaszczystych skarpach. W 2014 roku na terenie Gdańska zostały zniszczone co najmniej dwie kolonie brzegówek (ok 400 gniazd). Oba te miejsca były pochodzenia antropogenicznego.

Fundusz dla Przyrody wspiera również pluszcze

Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody w ramach Funduszu dla Przyrody otrzymał dofinansowanie na projekt poświęcony pluszczowi. Pluszcz, choć rzadko dostrzegany, jest wyjątkowym i jednym z rzadkich gatunków ptaków występujących również w pobliżu zabudowań ludzkich. Przekształcanie rzek związane z zabudową oraz ochroną przeciwpowodziową doprowadziło do niemal całkowitego braku naturalnych miejsc gniazdowych.

Fundacja FUTURAMA - Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy

Fundacja Futurama otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Fundusz dla Przyrody organizowanym przez Fundację Przyrodniczą 'pro Natura' i GRUPĘ ENERGA realizując projekt dotyczący ochrony rzadkich i zagrozonych gatunków pszczół. Liczebność populacji różnych gatunków dzikich pszczół ulega ciągłemu zmniejszeniu. Przyczyną tego zjawiska są głównie zmiany w agrokulturze np. odejście od tradycyjnego rolnictwa, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. 

Bocian biały w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym

Za podstawowy materiał do analiz posłużyły dane na temat sukcesu lęgowego populacji bociana białego gromadzone przez pracowników ŁPKDN w latach 19992014. Kontrole w ramach monitoringu rozrodu tego gatunku wykonywano pod koniec czerwca i w pierwszej połowie lipca. Podczas inwentaryzacji zbierano dane na temat zajęcia gniazd i sukcesu lęgowego poszczególnych par oraz wyszukiwano nowe stanowiska lęgowe.

III Konferencja Teriologiczna

Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Teriologiczną we Wrocławiu. Więcej na: https://www.facebook.com/pages/bocianypl/356058927836166

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - BOCIANY

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - BOCIANY
Zapraszamy do wzięcia udziału! Więcej informacji na stronie:http://www.bociany.pl/konkurs-fotograficzny-bocianypl

V EDYCJA FUNDUSZU DLA PRZYRODY - NABÓR WNIOSKÓW

V EDYCJA FUNDUSZU DLA PRZYRODY - NABÓR WNIOSKÓW

Karmienie młodych

Bociany połykają ofiary w całości i gromadzą je w wolu. Już przy zbliżaniu się dorosłego ptaka do gniazda pisklęta obracają się dziobami do środka gniazda, a gdy są nieco starsze to dodatkowo wachlują skrzydłami i charakterystycznie popiskują. Gdy rodzic siądzie na gnieździe pisklęta chwytają go za dziób i pod wpływem tych zachowań ptak wyrzuca porcjami pokarm z wola.

Dzień Bociana

31 maja obchodzony jest Dzień Bociana ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura w 2003 r.  Jest to doskonała okazja by zwrócić uwagę na to jak szczególne miejsce w polskiej kulturze i tradycji zajmują bociany.

Prawo chroniące bociana

Międzynarodowe akty prawne, na mocy których bocian biały i jego siedliska podlegają ochronie: Konwencja Ramsarska (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Konwencja Bońska (Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt)