inne

Podjęte działania w ramach konkursu grantowego Fundusz dla Przyrody

Kolejny rok działalności „Funduszu dla Przyrody” zaowocował złożeniem wniosków o dofinansowanie przez bardzo różnorodne instytucje. W 2013 roku preferowaliśmy projekty, dotyczące ochrony gniazd bociana białego polegające np. na renowacji gniazd umieszczonych na drzewach, budynkach i słupach wolnostojących (z wyłączeniem czynnych słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych). Wspierane mogły być również projekty dotyczące bociana białego związane z telemetrią satelitarną. Sponsorem Konkursu Grantowego „Fundusz dla Przyrody” jest Grupa ENERGA

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

W tym roku odbywa się VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego. To cykliczne liczenie odbywające się co 10 lat na terenie całego areału lęgowego gatunku. W Polsce jest prowadzony po raz szósty. Do tej pory wyniki spisów przeprowadzonych w Polsce zostały opublikowane dla lat 1974, 1984, 1994-95 i 2004.

Przysłowia, zwyczaje i przesądy związane z boćkami

Z bocianem białym związanych jest wiele baśni, przesądów i wierzeń. O jednym z nich świadczy głęboko zakorzenione wmawianie nieletnim, że zostały przyniesione przez bociana. Powrót bocianów jest utożsamiany z budzeniem się przyrody do życia po zimie. Ich pojawienie się na gnieździe w obejściu wróżyło rychłą wiosnę i szczęście dla domowników. Wiara w rolę bocianów w prokreacji ludzkiej ma jeszcze inne uzasadnienie. Dawniej skromne życie na wsi i nadmiar obowiązków sprawiały, że młodzież rzadko miała okazję do spotkań. Przy żniwach gospodarze z sąsiedztwa zwykle sobie pomagali.

23 stycznia Dniem bez Opakowań Foliowych

Co roku na świecie zużywa się około 60 milionów ton jednorazowych toreb, które produkowane w ciągu kilku sekund rozkładać się mogą nawet 400 lat. Do ich wytwarzania wykorzystywane są surowce takie jak ropa naftowa i gaz, których zasoby kurczą się gwałtownie. Krótkie „życie” tzw. foliówki kończy się na ogół w koszu na odpady w ciągu godziny od zakończonych zakupów. 
Mimo rozwoju recyklingu góry zużytych opakowań foliowych ciągle rosną. Dlatego też nasze wysiłki powinny skupić się na ograniczeniu używania toreb foliowych. Przyczyni się to do ograniczenia zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych oraz zmniejszy produkcję odpadów.

Pokarm bocianów

Wbrew potocznej opinii na temat pokarmu bocianów, składa się on głównie z gryzoni i owadów, a nie żab. Żaby są ważnym składnikiem diety tylko na przedwiośniu, gdy owady i gryzonie są jeszcze nieliczne, a w nadrzecznych rozlewiskach zaczynają do godów przystępować płazy bezogonowe. Tak jednak bywało dawniej. W obecnych czasach żaby są rzadkością. Bociany nie specjalizują się w jednym określonym rodzaju pokarmu.

Życzenia Świąteczne

Życzę wszystkim Przyjaciołom bocianów radosnych spotkań wśród bliskich osób. Oby 2014 rok był lepszy, obfitował w mądre decyzje, dobre dla ludzi przyrody, by bociany były pod dobrą opieką, byśmy mogli cieszyć się piękną przyrodą wokół nas!

Wyniki konkursu Fundusz dla Przyrody

Kolejny rok działalności „Funduszu dla Przyrody” zaowocował złożeniem wniosków o dofinansowanie przez bardzo różnorodne instytucje. W 2013 roku preferowaliśmy projekty, dotyczące ochrony gniazd bociana białego polegające np. na renowacji gniazd umieszczonych na drzewach, budynkach i słupach wolnostojących (z wyłączeniem czynnych słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych).

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Bociany

Na stronie bociany.pl prezentujemy prace nagrodzone w konkursie fotograficznym "Bociany". Prace konkursowe można było zgłaszać w trzech kategoriach: Bocian biały, Bocian w akcji oraz Gniazdo bocianie.

Bociany białe obserwowane zimą

Jesienią otrzymujemy dużo zgłoszeń o bocianach, które nie zdecydowały się na podjęcie jesiennej wędrówki. Pamiętajmy, że zagrożeniem dla tych osobników nie jest niska temperatura, lecz pokrywa śnieżna, która utrudnia znalezienie pokarmu. Jeśli zaobserwujemy zimującego bociana warto zwrócić uwagę w jakiej kondycji jest zwierzę czy np. ma widoczne oznaki urazu np. krew?

Wspomóżmy zimujące bociany w Przemyślu

Zapraszamy do włączenia się do akcji pomocy bocianom, które pozostaną przez zimę w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Niestety w tym sezonie nie udało się odlecieć ponad sześćdziesięciu bocianom białym. Pośród nich około piętnastu to stali kuracjusze, którzy ze względu na znaczne obrażenia są zmuszeni pozostać w ośrodku dożywotnio. Reszta to pacjenci, których nie udało się wyleczyć przed ostatnimi odlotami migracyjnymi do Afryki.