Kto obrączkuje bociany i dlaczego

Kto obrączkuje bociany

Dzwonicie Państwo do nas z zapytaniem, do kogo można się zwrócić, by zaobrączkował bociany? Otóż obrączkowanie ptaków mogą wykonywać osoby posiadające licencję obrączkarza ptaków Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Obrączkowanie to jedna ze starszych metod badania ptaków, polega na znakowaniu poszczególnych osobników obrączką, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja ptaka po jego powtórnym zobaczeniu w dowolnym miejscu na Ziemi. Analizy oparte na obrączkowaniu bocianów dotyczące m.in. przeżywalności i przyczyn ich śmierci mają znaczenie dla ich ochrony. Wykazano np., ze 2/3 młodych ginących w pierwszym półroczu swojego życia to ofiary porażeń prądem albo zderzeń z przewodami elektorenergetycznymi.