obraczkowanie

Nowy dom Józka

Józek trafił do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa “Salamandra” Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Myśliborzu, którego jednym z wielu zadań jest niesienie po-mocy poszkodowanym ptakom. Trafiają tutaj chore lub ranne ptaki znalezione na terenie województwa dolnośląskiego. Miejsce to jest specjalistycznym ośrodkiem leczenia i rehabilitacji, w którym pacjenci mają zapewnioną fachową opiekę weterynaryjną, dobre warunki bytowe i spokój.

Greckie bociany z Kavala już też są zaobrączkowane

W przeciwieństwie do dużych strat lęgowych w wielu rejonach Polski – tegoroczny bociani sezon w Grecji zaowocowł wyjątkowo udanymi (i licznymi) lęgami. Dzięki temu udało się rozszerzyć działania obrączkarskie o kolejne województwo w północnej Grecji - rejon miasta Kavala. Pierwsza więc akcja obrączkowania bocianów białych w woj. Kavala miała miejsce w dniu 11.06.2013 na wsi Pontolivado (odległość ok. 130 km od Evros i ok. 35 km od woj Xanthi).

Obrączkowanie bocianów białych w woj. miasta Xanthi - drugi etap

Drugi etap akcji obrączkowania w województwie Xanthi w północnej Grecji miał miejsce 17 czerwca 2013 na wsi Genissea, gdzie już wcześniej rozpoczęto obrączkowanie. Akcję, w której (tak jak poprzednio) pomagali pracownicy z Parku Narodowego Wschodniej Macedonii i Tracji można określić jako więcej niż udaną, gdyż już na pierwszym gnieździe natrafiono na dorodne sześć młodych boćków!!!.

Dalszy ciąg obrączkowania bocianów w Grecji – województwo miasta Xanthi


Po (opisanych już wcześniej) obrączkowaniach bocianów białych w Ośrodku EKPAZ na wyspie Egina i w Poros, w woj. Evros zostały przeprowadzone dalsze akcje obrączkowania greckich bocianów. Podobnie jak w roku ubiegłym – działo się to w województwie miasta Xanthi (odległość ok. 100km od Evros). W dniu 9.06.2013 odbyło się więc obrączkownie, z jego początkiem na wsi Vafejka, co dało nam 29 zaobrączkowanych piskląt - w tym: 3 gniazda z 5 młodych, 3 gniazda z 4 młodych i jedno gniazdo z 2 piskląt.

Obrączkowanie piskląt bocianów w greckim Ośrodku Rehabilitacji

Grecki Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt (Hellenic Wildlife Hospital – EKPAZ) powstał w 1984 roku na położonej niedaleko Aten wyspie Aigina (Egina). Jest to obecnie największy tego typu ośrodek na Bałkanach i w wschodniej części Morza Śródziemnego, tak więc trafiają tu setki poszkodowanych zwierząt, z czego największą liczbę stanowią ptaki. Licznymi pacjentami Ośrodka każdego roku są bociany białe, z których wiele udaje się uratować i przywrócić przyrodzie, część jednak pozostaje na terenie EKPAZ, w lepszym lub gorszym stanie.

Kto obrączkuje bociany

Dzwonicie Państwo do nas z zapytaniem, do kogo można się zwrócić, by zaobrączkował bociany? Otóż obrączkowanie ptaków mogą wykonywać osoby posiadające licencję obrączkarza ptaków Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Obrączkowanie to jedna ze starszych metod badania ptaków, polega na znakowaniu poszczególnych osobników obrączką, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja ptaka po jego powtórnym zobaczeniu w dowolnym miejscu na Ziemi. Analizy oparte na obrączkowaniu bocianów dotyczące m.in. przeżywalności i przyczyn ich śmierci mają znaczenie dla ich ochrony. Wykazano np., ze 2/3 młodych ginących w pierwszym półroczu swojego życia to ofiary porażeń prądem albo zderzeń z przewodami elektorenergetycznymi.

Greckie bociany z Poros zaobrączkowane

Jak podaje koordynatorka obrączkowania bocianów w Grecji Pani Eva Stets, 7 czerwca 2013 roku zaobrączkowano 29 pisklaków z Poros (miejscowość położna niedaleko Parku Narodowego Delta Evros). Równiez w tym roku akcja obrączkowania bocianów odbyła się przy wsparciu Parku Narodowego Delta Evros, a wszystkie młode otrzymały obrączki typu Elsa. Do obrączkowania włączył sie WWF z wolontariuszami.