ochrona bocianow

Dbają o bociany

Podczas liczenia bocianów w lipcu 2014 roku okazało się, że trzy gniazda bociana białego we wsi Nadbory (miejscowość położona niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego) umieszczone na stodołach wymagają natychmiastowego remontu. Głównym celem projektu „Gniazda na powitanie bocianów w Nadborach, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński” realizowanym przez Biebrzański Park Narodowy była ochrona gniazd bociana białego.

O bocianach w Criewen

5 III 2015 – reprezentacja Południowej Wielkopolski wzięła udział w seminarium „Weißstorch und Schwarzstorch im Aufwind – Bilanz und Ausblick“ w Criewen. Poza prezentacją o bocianie czarnym w Polsce wkładem Towarzystwa w spotkanie było rozpropagowanie specjalnych pocztówek do władz Libanu z żądaniem dopilnowania zaprzestania zabijania wędrujących przez ten kraj, chronionych ptaków, w tym bocianów i orłów.

Zbieramy plastikowe sznurki

Bociany wzmacniają i dobudowuję gniazdo każdego roku, znosząc materiał z okolicznych pól. W ten sposób trafiają do gniazd pozostawione w polu plastikowe sznurki, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla młodych, które przez pierwsze tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać a wiercąc się w gnieździe oplątuje sobie nimi nogi i tak zaczyna się powoli śmierć w strasznych męczarniach

Akcja Zbieramy sznurki - pomagamy bocianom

Bociany wzmacniają i dobudowuję gniazdo każdego roku, znosząc materiał z okolicznych pól. W ten sposób trafiają do gniazd pozostawione w polu plastikowe sznurki, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla młodych, które przez pierwsze tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać a wiercąc się w gnieździe oplątuje sobie nimi nogi i tak zaczyna się powoli śmierć w strasznych męczarniach.

Przygotowania gniazd dla boćków

W związku z tym, że pierwsze bociany mogą pojawić się w Polsce już pod koniec lutego, choć przylot wiosenny rozciąga się na ogół między trzecią dekadą marca a połową maja, warto juz teraz zadbać o bocian dom. Spójrzmy na gniazda bocianie, które są nam dobrze znane i jesli np. gniazdo przekracza wysokość 1 m, to nalezy ze względów bezpieczeństwa usunąćwierzchnią część gniazda, pozostawiając 30 cm materiału ganizdowego.

Pomagają chorym boćkom

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie co roku przyjmuje, leczy i wypuszcza na wolność poszkodowane bociany. W 2012 roku do Ośrodka trafiło 26 ptaków oczywiście nie wszystkie udało się uratować. Wiele jednak wychowanych na sztucznych gniazdach pomyślnie osiągnęło zdolność lotu i w odpowiednim terminie odleciało z Ośrodka. Rok 2012 był mokrym rokiem dlatego wiele gniazd uległo uszkodzeniu.

Czy bociany zimujące nie wykazujące oznak osłabienia można umieszczać w ośrodkach rehabilitacji?

Dostajemy bardzo dużo maili z zapytaniem, jak można pomóc bocianom, które postanowiły u nas spędzić zimę? Osoby obserwujące te bociany proszą nas o wsparcie polegające na złapaniu i umieszczeniu tych osobników w ptasich azylach. Pamiętajmy, że dostępne metody chwytania bocianów stwarzają ryzyko dla tych ptaków i stosuje się je w przypadku wyraźnej konieczności.

Poszukujemy informacji o zimujących bocianach

Z roku na rok wzrasta jednak liczba bocianów podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu (np. lokalnych składowisk śmieci, miejsc wykładania resztek z ubojni) można oczekiwać, że zjawisko to w najbliższych latach będzie się nasilało. Pozostający na zimę bocian zazwyczaj budzi ciekawość i chęć niesienia mu pomocy.

Ośrodki rehabilitacji dla dzikich zwierząt

Na terenie naszego kraju działa kilkadziesiąt ośrodków rehabilitacji, w których pomoc weterynaryjną mogą uzyskać dzikie zwierzęta. Do jednego z takich ośrodków - do “Leśnego Pogotowia” w Mikołowie trafił bocian za Szczekocin, który w październiku został schwytany i przewieziony przez pracowników urzędu gminy do azylu. Bocian Kajtek, bo takie imię dostał od mieszkańców Szczekocin ma problem ze skrzydłem.W Mikołowie dzięki fachowej pomocy weterynaryjnej ma szansę na rehabilitację i wypuszczenie na wolność.

Co zrobić z bocianem, który jeszcze nie odleciał?

Jak słusznie Państwo obserwujecie zdecydowana większość polskich bocianów odlatuje jesienią na zimowiska w Afryce. Z roku na rok wzrasta jednak liczba osobników podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny prób zimowania zdrowych bocianów w Polsce. Wiadomo, że np. na Mazurach i na Śląsku takie ptaki obserwowano już w latach 20. XX w. W związku z coraz bardziej łagodnymi zimami i coraz częstszymi przypadkami wykorzystywania przez bociany antropogenicznych źródeł pokarmu