ochrona bocianow

Jak pomóc rannym bocianom?

Jak możemy pomóc rannemu lub choremu bocianowi - to ostatnio najczęściej zadawane pytania przez osoby dzwoniące na infolinię bocianią 0 801-BOCIAN. Otóż podjęte przez Państwa działania będą zależne od stanu ptaka. W takich wypadkach niezbędna jest pomoc weterynarza. Ważne, by podczas oględzin ptaka nakryć mu głowę szmatą, gdyż to uspakaja zwierzę i zabezpiecza przed dziobaniem.

Kto obrączkuje bociany

Dzwonicie Państwo do nas z zapytaniem, do kogo można się zwrócić, by zaobrączkował bociany? Otóż obrączkowanie ptaków mogą wykonywać osoby posiadające licencję obrączkarza ptaków Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Obrączkowanie to jedna ze starszych metod badania ptaków, polega na znakowaniu poszczególnych osobników obrączką, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja ptaka po jego powtórnym zobaczeniu w dowolnym miejscu na Ziemi. Analizy oparte na obrączkowaniu bocianów dotyczące m.in. przeżywalności i przyczyn ich śmierci mają znaczenie dla ich ochrony. Wykazano np., ze 2/3 młodych ginących w pierwszym półroczu swojego życia to ofiary porażeń prądem albo zderzeń z przewodami elektorenergetycznymi.

Infolinia 0-801 BOCIAN - już działa!

Chcesz zorganizować pomoc bocianom? Nie wiesz jak? Zadzwoń na infolinię 0-801 BOCIAN!

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" we współpracy z Grupą ENERGA uruchomiło infolinię 0 801 BOCIAN (0 801-26-24-26), dzięki której przyrodnicy udzielają porad z zakresu ochrony bociana białego w przypadku poszkodowanych ptaków, czy zagrożony gniazd. Celem jest umożliwienie konsultacji podejmowanych działań na rzecz ochrony bociana białego i jego siedlisk.