tragedie

Walki o gniazdo....

Ponieważ gniazdo pełni ważną rolę w życiu bocianów (więcej na temat roli gniazda: http://www.bociany.pl/blog/2014/05/18/gniazdo-jakie-pelni-role-w-bocianim-zyciu), dlatego jest zrozumiałe, że właśnie o gniazda toczą bociany niekiedy zacięte i długotrwałe walki i to zarówno w terenach o wysokim jak i niskim zagęszczeniu.

Zbieramy sznurki - chronimy bociany

Ostatnio wśród przyczyn częściowych start lęgów pojawił się groźny czynnik – sznurki plastikowe, które zastąpiły używane do niedawna sznurki konopne lub sizalowe (te ulegały szybko naturalnemu rozkładowi). Leżące niemal wszędzie na polach sznurki plastikowe są przynoszone do bocianich gniazd jako miękka wyściółka. Pisklęta wiercąc się w gnieździe oplątują sobie nimi nogi i tak zaczyna się powoli śmierć w strasznych męczarniach.

Bejrut i ochrona bocianów

Przez terytorium Libanu (i szerzej - rejon Lewantu) migrują łącznie 62 gatunki ptaków do Polski. Miesiącami nasilonej migracji są marzec i kwiecień. Jednym z najlepiej znanych z nich jest Bocian Biały, który dla Polaków jest nie tylko jednym z wielu migrujących ptaków, lecz także postacią z legend, podań i baśni. Małe dzieci często dowiadują się, że przyniósł je bocian, czytają bajki i wierszyki, w których jest on główną postacią.

Dlaczego w Libanie strzelają do ptaków?

Bernard Abi Nader jest lekarzem weterynarii, działa w organizacji T.E.R.R.E Liban, stanowiącej część organizacji zrzeszającej 60 organizacji ekologicznych w Libanie, Lebanon Eco Movement. Bernard Abi Nader przygotował raport o sytuacji migrujących ptaków w Libanie dla Committee Against Bird Slaughter (CABS).

Polowanie na ptaki w Libanie

Krew w żyłach miłośnikom przyrody, ornitologom i naukowcom z całej Europy mrozi proceder mający miejsce w Libanie. Wiele artykułów oraz filmów donosi, iż jest to niemal sport narodowy. Mowa o strzelaniu do wszystkiego co się rusza, w szczególności zaś do ptaków migrujących, które w okresie zimowym przedostają się z Europy do Afryki.

Jak pomóc temu boćkowi?

Każdego roku obserwuje się w Polsce bociany, które nie zdecydowały się na podjęcie jesiennej wędrówki. Jeśli nie jest to konieczne nie należy podejmować prób ich chwytania. Pamiętajmy, że podejmowanie prób schwytania ptaka zdrowego zabrania prawo. Zdrowego bociana można dokarmiać w przypadku nastania mrozów. W miejscowości Słopsk, na łąkach przebywa bocian biały. Pomarańczowy dziób i nogi wskazują, że jest to tegoroczny osobnik. 

Uwaga kierowcy na bociany żerujące przy drogach

Pasy przy drogach, zwłaszcza te świeżo wykoszone, stanowią atrakcyjne żerowisko dla bociana. Niestety kolizje bocianów z samochodami są do nas zgłaszane co roku. Ostatnio otrzymujemy od Państwa dużo informacji na temat znalezieniu potrąconego bociana na poboczu drogi.

Kolizje z liniami energetycznymi

Lotne bociany (dorosłe oraz młode, które samodzielnie opuściły gniazdo) ulegają różnego rodzaju kontuzjom. Najczęściej są ofiarami kolizji z liniami energetycznymi. Na skutek zderzenia z niebezpiecznymi przewodami ptaki często doznają uszkodzenia lub złamania skrzydeł bądź nóg. Bywa, że zostają śmiertelnie porażone prądem. Większość bocianów które ulegają tego typu wypadkom to osobniki młodociane, uczące się latać. W przypadku znalezienia rannego bociana należy poddać go badaniu przez weterynarza.

Bocian i plastikowe sznurki

Bociany każdego roku wzmacniają gniazdo materiałem zbieranym na okolicznych polach. Oprócz trawy, perzu do gniazda tarfiają też śmieci wśród których są niebezpieczne plastikowe sznurki. Stanowią one śmiertelne zagrożenie dla młodych. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko udaje mu się samodzielnie wyplątać. Przeważnie sznurek się zaciska na nodze powodując różne dolegliwości, prowadzące do martwicy. Dzięki infolinii 0-801 BOCIAN dowiedzieliśmy się, że w miejscowości Staszyce (gmina Wierzbice) jest bocian, który ma zaplątaną nogę w sznurek i niebezpiecznie zwisa z gniazda umiejscowionego na czynnym słupie energetycznym.

Bocianie tragedie

Na początku lipca ornitolodzy zaobrączkowali w okolicach Czarnkowa i Wielenia w dolinie Noteci tylko 24 młode bociany białe. Ten słaby wynik spowodowany jest bardzo dużą śmiertelnością młodych, które w ostatnim tygodniu czerwca padły w większości gniazd. Niekorzystne zjawisko zauważalne jest głównie w zachodniej Polsce, w niektórych regionach nie przeżyło nawet 90% młodych bocianów.