Żerowiska

Oportunista pokarmowy....

Do wyprowadzenia lęgu nie wystarczy solidne gniazdo. Bardzo ważna jest obecność w okolicy gniazda zasobnych w pokarm żerowisk, takich jak podmokłe łąki, pastwiska, tzw. nieuzytki, oraz pola uprawne. Bocian biały jest tzw. oportunistom pokarmowym, czyli gatunkiem polującym przede wszystkim na pokarm najłatwiej dla niego dostępny, któego w środowisku jest najwięcej. Dlatego też płazy, są istotnym składnikiem pokarmu bociana w okresie przedwiośnia, później ptaki te chwytają owady, gryzonie, ssaki owadożerne, gady, młode ptaki. 

Bocianie stołówki

Żerowiska bocianów w Polsce to przede wszystkim tereny podmokłe. Należą do nich wilgotne łąki, pastwiska, płytkie zbiorniki wodne, obrzeża stawów i rzek. Są to miejsca zasobne w pokarm przez cały sezon, nawet w ciągu szczególnie suchego roku. Okresowo ptaki korzystają również z użytkowanych przez człowieka pól uprawnych. Ma to miejsce głównie podczas trwania prac polowych, takich jak orka, żniwa. Bociany zamieszkujące półwyspy Iberyjski i Bałkański, oraz kraje Azji Mniejszej żerują ponadto na terenach stepowych, polach ryżowych itp.

Żerowiska bocianie

Przyczyną drastycznego spadku liczebności bociana w wielu rejonach Europy było drastyczne pogorszenie się jakości żerowisk, odpowiedzialne za brak pokarmu w odpowiedniej jakości i ilości. Tak więc dla utrzymania bociana ochrona żerowisk staje się zadaniem podstawowym.  Tak, więc co jest dobre dla bocianów? Czym najchętniej się żywią te ptaki?

Tam gdzie bocianie nogi sięgają dna

Widziałem dziś ropuchy, ropuchy szare. Tam gdzie bociany żerują, ropuchy się rozmnażają. Dla jednych to stół pełen pokarmu, dla innych jak widać łóżko. W przyrodzie nic już mnie nie zaskoczy. No może komary! Na szczęscie ropuchy raczej nie uchodzą za smaczne dla boćków. Tuż za oczami mają parotydy - gruczoły z jadem i przyprawa ta jest wyjątkowo niesmaczna. Patrząc na nie pod wodą widziałem z jakim spokojem obywają swoje gody, nie zwracały chyba nawet uwagi  na czerwone nogi bociana. Fotografia pochodzi z kwietnia, gdy woda jeszcze chłodna. dziś można w wodzie zobaczyć kijanki ropuch.

Rzepakowe marzenie bociana :-)

Dolina Odry pod BrzegiemDolina Odry pod BrzegiemCzy bociany mogą żerować w rzepaku??? co o tym myślicie? obok piękna Dolina Odry między Opolem a Wrocławiem.