zniesienia

Czynniki wpływające na wyprowadzenie bocianiego lęgu

Do udanego wyprowadzenia lęgu nie wystarczy bezpiecznie posadowione gniazdo. O liczbie odchowanych młodych decyduje ilość pokarmu, jaki można znaleźć w pobliżu gniazda. Bocian biały jest tzw. oportunistą pokarmowym, co oznacza, że poluje przede wszystkim na pokarm najłatwiej dostępny, którego w środowisku jest najwięcej.