Gdańsk przyjazny mazurkom

W wyniku prowadzonych od kilku lat intensywnych prac termomodernizacyjnych dramatycznie spada ilość potencjalnych miejsc do zasiedlania przez dziuplaki w centrach miast. Celem projektu "Gdańsk przyjazny mazurkom" był wzrost jakości siedlisk antropogenicznych/ miejskich poprzez uzupełnienie przestrzeni sztucznymi miejscami niezbędnymi do gniazdowania dla mazurka i wróbla.

Staw Królówka w Krakowie a Fundusz dla Przyrody

Nietoperze stanowią ważny element środowiska przyrodniczego Polski i zasługują na szczególną uwagę jako gatunki chronione. O ile na terenach leśnych i wiejskich na ogół istnieją dogodne dla nich warunki siedliskowe, o tyle na terenach miejskich często takich warunków brak.

Murarki w ogrodzie dzięki Funduszowi dla Przyrody

Zamiar realizacji projektu "Pszczoły murarki w ogrodzie" wynikał z potrzeby propagowania ochrony owadów zapylających kwiaty w przydomowych ogrodach i sadach. Projekt miał na celu aktywną ochronę populacji murarki ogrodowej oraz innych związanych z tego typu siedliskiem owadów takich jak inne gatunki pszczół samotnic.

Dbają o bociany

Podczas liczenia bocianów w lipcu 2014 roku okazało się, że trzy gniazda bociana białego we wsi Nadbory (miejscowość położona niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego) umieszczone na stodołach wymagają natychmiastowego remontu. Głównym celem projektu „Gniazda na powitanie bocianów w Nadborach, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński” realizowanym przez Biebrzański Park Narodowy była ochrona gniazd bociana białego.

Budowa pierwszego na Pomorzu sztucznego klifu dla brzegówek Riparia riparia

Kolejny projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego Fundusz dla Przyrody wspierał brzegówkę... jedyną krajową jaskółkę gniazdującą w norach wykopanych w stromych piaszczystych skarpach. W 2014 roku na terenie Gdańska zostały zniszczone co najmniej dwie kolonie brzegówek (ok 400 gniazd). Oba te miejsca były pochodzenia antropogenicznego.

Fundusz dla Przyrody wspiera również pluszcze

Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody w ramach Funduszu dla Przyrody otrzymał dofinansowanie na projekt poświęcony pluszczowi. Pluszcz, choć rzadko dostrzegany, jest wyjątkowym i jednym z rzadkich gatunków ptaków występujących również w pobliżu zabudowań ludzkich. Przekształcanie rzek związane z zabudową oraz ochroną przeciwpowodziową doprowadziło do niemal całkowitego braku naturalnych miejsc gniazdowych.

O bocianach w Criewen

5 III 2015 – reprezentacja Południowej Wielkopolski wzięła udział w seminarium „Weißstorch und Schwarzstorch im Aufwind – Bilanz und Ausblick“ w Criewen. Poza prezentacją o bocianie czarnym w Polsce wkładem Towarzystwa w spotkanie było rozpropagowanie specjalnych pocztówek do władz Libanu z żądaniem dopilnowania zaprzestania zabijania wędrujących przez ten kraj, chronionych ptaków, w tym bocianów i orłów.

Fundacja FUTURAMA - Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy

Fundacja Futurama otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym Fundusz dla Przyrody organizowanym przez Fundację Przyrodniczą 'pro Natura' i GRUPĘ ENERGA realizując projekt dotyczący ochrony rzadkich i zagrozonych gatunków pszczół. Liczebność populacji różnych gatunków dzikich pszczół ulega ciągłemu zmniejszeniu. Przyczyną tego zjawiska są głównie zmiany w agrokulturze np. odejście od tradycyjnego rolnictwa, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. 

Zbieramy plastikowe sznurki

Bociany wzmacniają i dobudowuję gniazdo każdego roku, znosząc materiał z okolicznych pól. W ten sposób trafiają do gniazd pozostawione w polu plastikowe sznurki, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla młodych, które przez pierwsze tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać a wiercąc się w gnieździe oplątuje sobie nimi nogi i tak zaczyna się powoli śmierć w strasznych męczarniach

Gniazdo bocianów

Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pierścienia. Nieckę środkową, czyli wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma, perz, często szmaty, kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna nylonowe sznurki. Gniazdo jest nadbudowywane z roku na rok, a także niemal codziennie, w czasie całego okresu lęgowego, uzupełniane nowym materiałem. Dzięki takiej budowie jest prawie nieprzepuszczalne dla wody, przez co w okresie długotrwałych opadów zdarza się, że młode topią się w nim.