Pomocna Infolinia 0-801 BOCIAN

Jakie podjąć działania, gdy młody bocian wypadnie z gniazda podczas ćwiczenia skrzydeł? Pani Aleksandra Plichta z miejscowości Egiertowo zadzwoniła na infolinię bocianią 0-801 BOCIAN z informacją, że młody bocian podczas intensywnych ćwiczeń skrzydeł przygotowujących do nauki latania wypadł z gniazda. Pamiętajmy, że jeżeli młody bocian wypadł z gniazda przy nauce lotu lub od wiatru,to szanse, że zostanie zaakceptowany przez rodziców są bardzo duże.

Greckie bociany z Kavala już też są zaobrączkowane

W przeciwieństwie do dużych strat lęgowych w wielu rejonach Polski – tegoroczny bociani sezon w Grecji zaowocowł wyjątkowo udanymi (i licznymi) lęgami. Dzięki temu udało się rozszerzyć działania obrączkarskie o kolejne województwo w północnej Grecji - rejon miasta Kavala. Pierwsza więc akcja obrączkowania bocianów białych w woj. Kavala miała miejsce w dniu 11.06.2013 na wsi Pontolivado (odległość ok. 130 km od Evros i ok. 35 km od woj Xanthi).

Obrączkowanie bocianów białych w woj. miasta Xanthi - drugi etap

Drugi etap akcji obrączkowania w województwie Xanthi w północnej Grecji miał miejsce 17 czerwca 2013 na wsi Genissea, gdzie już wcześniej rozpoczęto obrączkowanie. Akcję, w której (tak jak poprzednio) pomagali pracownicy z Parku Narodowego Wschodniej Macedonii i Tracji można określić jako więcej niż udaną, gdyż już na pierwszym gnieździe natrafiono na dorodne sześć młodych boćków!!!.

Dalszy ciąg obrączkowania bocianów w Grecji – województwo miasta Xanthi


Po (opisanych już wcześniej) obrączkowaniach bocianów białych w Ośrodku EKPAZ na wyspie Egina i w Poros, w woj. Evros zostały przeprowadzone dalsze akcje obrączkowania greckich bocianów. Podobnie jak w roku ubiegłym – działo się to w województwie miasta Xanthi (odległość ok. 100km od Evros). W dniu 9.06.2013 odbyło się więc obrączkownie, z jego początkiem na wsi Vafejka, co dało nam 29 zaobrączkowanych piskląt - w tym: 3 gniazda z 5 młodych, 3 gniazda z 4 młodych i jedno gniazdo z 2 piskląt.

Gniazdo bocianie na używanym kominie

Bocian biały od wieków zakłada gniazda w pobliżu domostw ludzkich ciesząc się powszechną sympatią ze strony człowieka. Właściciele posesji, aby zapewnić swoim bocianom jak najlepsze i bezpieczne warunki dbają o ich gniazda. Zdarza się, że bociany zakładają gniazda na używanym kominie jak ma to miejsce np. na poseji pana Włodzimierza Warguły w Rumejkach (gm. Juchnowiec Kościelny), gdzie bocian zbudował swoje gniazdo na kominie domu.

Obrączkowanie piskląt bocianów w greckim Ośrodku Rehabilitacji

Grecki Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt (Hellenic Wildlife Hospital – EKPAZ) powstał w 1984 roku na położonej niedaleko Aten wyspie Aigina (Egina). Jest to obecnie największy tego typu ośrodek na Bałkanach i w wschodniej części Morza Śródziemnego, tak więc trafiają tu setki poszkodowanych zwierząt, z czego największą liczbę stanowią ptaki. Licznymi pacjentami Ośrodka każdego roku są bociany białe, z których wiele udaje się uratować i przywrócić przyrodzie, część jednak pozostaje na terenie EKPAZ, w lepszym lub gorszym stanie.

Kto obrączkuje bociany

Dzwonicie Państwo do nas z zapytaniem, do kogo można się zwrócić, by zaobrączkował bociany? Otóż obrączkowanie ptaków mogą wykonywać osoby posiadające licencję obrączkarza ptaków Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Obrączkowanie to jedna ze starszych metod badania ptaków, polega na znakowaniu poszczególnych osobników obrączką, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja ptaka po jego powtórnym zobaczeniu w dowolnym miejscu na Ziemi. Analizy oparte na obrączkowaniu bocianów dotyczące m.in. przeżywalności i przyczyn ich śmierci mają znaczenie dla ich ochrony. Wykazano np., ze 2/3 młodych ginących w pierwszym półroczu swojego życia to ofiary porażeń prądem albo zderzeń z przewodami elektorenergetycznymi.

Upadek gniazda z lęgiem

Upadek gniazda z lęgiem ma miejsce, gdy gniazdo jest niestabilne, duże, ciężkie (może ważyć nawet tonę) oraz gdy drzewo lub konar, na którym było gniazdo obumarło. Takie gniazdo spada zazwyczaj podczas gwałtownych zjawisk pogodowych np. burzy z silnymi porywami wiatru. W przypadku, gdy pisklęta nie odniosły żadnych obrażeń, a ptaki zachowują się normalnie, należy jak najszybciej postarać się o zainstalowanie gniazda zastępczego w starym miejscu lub w najbliższej okolicy. Szybkość akcji ratunkowej ma ogromny wpływ na sukces całej operacji.

Jak zmienia się Józek....

A jak szybko rośnie nasz Józek? Jak się zmienia? Czy dalej siedzi na rozdętym, okrągłym brzuchu, opierając się na zgiętych nogach? Czy może już na nich stoi? Zapraszamy na stronę http://dbajobociany.pl/, gdzie opisywane są losy Józka oraz wszystko to, co żyje wokół Józkowego gniazda.

Co zrobić, gdy młody bocian wypadł z gniazda podczas nauki latania

Młode bociany rosną bardzo szybko. Po wykluciu początkowo leżą na dnie gniazda, unosząc tylko głowy, potem siedzą na rozdętym, okrągłym brzuchu, opierając sie na zgietych, rozstawionych nogach, następnie staja na nogi, a pod koniec zaczynają intensywnie ćwiczyć skrzydła, podlatując nawet metr lub dwa ponad gniazdo. I wówczas zdarzają się częste wypadki z gniazda, jak miało to miejsce w Kolonii Sochocinie (gm. Sochocin).