Letnie gniazda bocianów

Często dostajemy od Państwa zapytania dotyczące budowy gniazd przez pojedyncze osobniki w lecie, jak np. ma to miejsce w miejscowości Kamiń Mały (gmina Witnica, woj. lubuskie), gdzie od kilku dni bocian próbuje zbudować gniazdo na czynnym słupie energetycznym.

Martwe bociany w gniazdach

W związku z tym, że każdego dnia giną kolejne młode bociany, otrzymujemy zapytania telefoniczne i mailowe, w jaki sposób należy postępować z padłymi ptakami oraz czy i kto powinien usuwać martwe pisklęta z gniazd. Wszystkich Państwa prosimy o kontakt w tej sprawie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, gdzie uzyskacie Państwo poradę merytoryczną i prawną.

Jak pomóc bocianom, gdy spadnie gniazdo z małymi

Poniżej przedstawiamy historię bocianiej rodziny z Włosnowic, która pomimo chwil grozy, zakończyła się dobrze....

O bocianie w Chrońmy Przyrodę Ojczystą

W najnowszym numerze Chrońmy Przyrodę Ojczystą - 69(3) - ukazał się artykuł "Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów". W artykule dokonano przeglądu korzyści, jakie człowiek uzyskuje dzięki bocianowi białemu, co posłużyło jako podstawę do dyskusji na temat możliwości wykorzystania koncepcji usług ekosystemów (ecosystem services) w odniesieniu do pojedynczego gatunku.

Józek....

Czy Józek urósł? Czy ma apetyt na życie? Jeśli jesteście Państwo zainteresowani losami Józka, to zapraszamy na stronę: http://dbajobociany.pl/, na której opisywane są przygody naszego bociana.

Bociany zakładają gniazdo w rejonie energetycznym? Gdzie szukać wsparcia?

Otrzymujemy od Państwa wiele zgłoszeń telefonicznych i mailowych, z informacją dotyczącą zakładania przez bociany gniazd bezpośrednio na słupie elektroenergetycznym, na którym nie ma platformy lęgowej. Pytacie Państwo do kogo zwrócić się o pomoc dla bocianów. Przede wszystkim musimy ustalić kto jest właścicielem słupa: czy np. energetyka, telekomunikacja, czy też gmina. Jeśli znamy już właściciela, wówczas występujemy z pisemnym zgłoszeniem, w którym należy podać pełną informację o lokalizacji słupa, opis problemu oraz dokumenatcję fotograficzną.

Co zrobić, gdy młody bocian wypadł z gniazda?

Zaniepokojeni mieszkańcy Miasteczka Śląskiego kontaktowali się dziś z nami, chcąc uzyskać informację jak można pomóc pisklakowi, który wypadł z gniazda? Wyrzucenie młodego bociana najczęściej jest to dowodem choroby ptaka i wynoszenie go do gniazda zwykle nie przynosi efektu, bo dorosłe ptaki i tak zaraz go znowu wyrzucą. Można to zrobić po pewnym czasie, kiedy odkarmi się ptaka i nabierze on nieco siły.

Dalsze losy Józka


Zachęcamy do śledzenia dalszych losów bociana Józka, który jak widać na zdjęciu sporo już urósł.

Obowiązki urzędników wobec gatunków chronionych

W ostatnim czasie między innymi ze względu na trudne warunki atmosferyczne dostajemy liczne telefony informujące o zwalonych gniazdach bocianich lub młodych, które z nich wypadły. Osoby obserwujące tego typu zdarzenia informują Urzędy Miast i Gmin jednak pozostaje to bez konkretnych działań. Taka sytuacja miała miejsce choćby w miejscowości Gęsiki (gm. Barciany), gdzie spadło gniazdo bocianie a mieszkańcy bezskutecznie szukali pomocy dla bocianów u władz gminy. Pomimo zaangazowania strazaków nie udało się uratować młodych ptaków.

Greckie bociany z Poros zaobrączkowane

Jak podaje koordynatorka obrączkowania bocianów w Grecji Pani Eva Stets, 7 czerwca 2013 roku zaobrączkowano 29 pisklaków z Poros (miejscowość położna niedaleko Parku Narodowego Delta Evros). Równiez w tym roku akcja obrączkowania bocianów odbyła się przy wsparciu Parku Narodowego Delta Evros, a wszystkie młode otrzymały obrączki typu Elsa. Do obrączkowania włączył sie WWF z wolontariuszami.