Bocian biały w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym

Za podstawowy materiał do analiz posłużyły dane na temat sukcesu lęgowego populacji bociana białego gromadzone przez pracowników ŁPKDN w latach 19992014. Kontrole w ramach monitoringu rozrodu tego gatunku wykonywano pod koniec czerwca i w pierwszej połowie lipca. Podczas inwentaryzacji zbierano dane na temat zajęcia gniazd i sukcesu lęgowego poszczególnych par oraz wyszukiwano nowe stanowiska lęgowe.

III Konferencja Teriologiczna

Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Teriologiczną we Wrocławiu. Więcej na: https://www.facebook.com/pages/bocianypl/356058927836166

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - BOCIANY

II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - BOCIANY
Zapraszamy do wzięcia udziału! Więcej informacji na stronie:http://www.bociany.pl/konkurs-fotograficzny-bocianypl

V EDYCJA FUNDUSZU DLA PRZYRODY - NABÓR WNIOSKÓW

V EDYCJA FUNDUSZU DLA PRZYRODY - NABÓR WNIOSKÓW

Poszukujemy zimujących bocianów

AKCJA "POSZUKUJEMY ZIMUJĄCYCH BOCIANÓW"
Zdecydowana większość polskich bocianów odlatuje jesienią na zimowiska w Afryce. Z roku na rok wzrasta jednak liczba osobników podejmujących próbę przezimowania w naszym kraju. Są wśród nich zarówno ptaki osłabione czy okaleczone jak i sprawne fizycznie.

Gniazda bocianie a montowanie platform na czynnych słupach energetycznych

Otrzymujemy ostatnio bardzo dużo zapytań telefonicznych (info linia 0-801 BOCIAN) z zapytaniem, czy na czynnym słupie energetycznym można zamontować platformę w celu stworzenia "domu" bocianiego.

Oportunista pokarmowy....

Do wyprowadzenia lęgu nie wystarczy solidne gniazdo. Bardzo ważna jest obecność w okolicy gniazda zasobnych w pokarm żerowisk, takich jak podmokłe łąki, pastwiska, tzw. nieuzytki, oraz pola uprawne. Bocian biały jest tzw. oportunistom pokarmowym, czyli gatunkiem polującym przede wszystkim na pokarm najłatwiej dla niego dostępny, któego w środowisku jest najwięcej. Dlatego też płazy, są istotnym składnikiem pokarmu bociana w okresie przedwiośnia, później ptaki te chwytają owady, gryzonie, ssaki owadożerne, gady, młode ptaki. 

Karmienie młodych

Bociany połykają ofiary w całości i gromadzą je w wolu. Już przy zbliżaniu się dorosłego ptaka do gniazda pisklęta obracają się dziobami do środka gniazda, a gdy są nieco starsze to dodatkowo wachlują skrzydłami i charakterystycznie popiskują. Gdy rodzic siądzie na gnieździe pisklęta chwytają go za dziób i pod wpływem tych zachowań ptak wyrzuca porcjami pokarm z wola.

Walki o gniazdo....

Ponieważ gniazdo pełni ważną rolę w życiu bocianów (więcej na temat roli gniazda: http://www.bociany.pl/blog/2014/05/18/gniazdo-jakie-pelni-role-w-bocianim-zyciu), dlatego jest zrozumiałe, że właśnie o gniazda toczą bociany niekiedy zacięte i długotrwałe walki i to zarówno w terenach o wysokim jak i niskim zagęszczeniu.

Dzień Bociana

31 maja obchodzony jest Dzień Bociana ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura w 2003 r.  Jest to doskonała okazja by zwrócić uwagę na to jak szczególne miejsce w polskiej kulturze i tradycji zajmują bociany.