Przysłowia, zwyczaje i przesądy związane z boćkami

Z bocianem białym związanych jest wiele baśni, przesądów i wierzeń. O jednym z nich świadczy głęboko zakorzenione wmawianie nieletnim, że zostały przyniesione przez bociana. Powrót bocianów jest utożsamiany z budzeniem się przyrody do życia po zimie. Ich pojawienie się na gnieździe w obejściu wróżyło rychłą wiosnę i szczęście dla domowników. Wiara w rolę bocianów w prokreacji ludzkiej ma jeszcze inne uzasadnienie. Dawniej skromne życie na wsi i nadmiar obowiązków sprawiały, że młodzież rzadko miała okazję do spotkań. Przy żniwach gospodarze z sąsiedztwa zwykle sobie pomagali.

Przylot

Przylot na lęgowiska i zajęcie gniazda to chyba najbardziej wyczekiwany i komentowany przez ludzi moment w życiu bocianiej pary. Większość sąsiadów bocianich gniazd rokrocznie wyczekuje pojawienia się "swojego boćka". Wędrujące ptaki lecą bardzo wysoko i na ogół nie uświadamiamy sobie, że właśnie nad nami przelatują. Pierwsze i nieliczne jeszcze bociany przylatują zazwyczaj na przełomie drugiej i trzeciej dekady marca, a ostatnie gniazda bywają zasiedlane w połowie maja.

Zniszczone gniazdo

Zwróciła się do nas o pomoc mieszkanka Ludwinowa z informacją, że wiatr zniszczył bocianie gniazdo umiejscowione na nieczynnym słupie. Zwróciliśmy sie o pomoc do pracowników Urzędu Gminy, aby pomogli odbudować gniazdo przed przylotem boćków, gdyż zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ptasie migracje

Przyczyną istnienia zjawiska migracji u ptaków są zmiany pogodowe zachodzące w ciągu roku na zasiedlonych przez nie terenach. W strefie klimatu umiarkownaego wraz z następowaniem po sobie kolejnych pór roku, wyraźnie zmienia się ilość i dostępność pokarmu.

Akcja Zbieramy sznurki - pomagamy bocianom

Bociany wzmacniają i dobudowuję gniazdo każdego roku, znosząc materiał z okolicznych pól. W ten sposób trafiają do gniazd pozostawione w polu plastikowe sznurki, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla młodych, które przez pierwsze tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać a wiercąc się w gnieździe oplątuje sobie nimi nogi i tak zaczyna się powoli śmierć w strasznych męczarniach.

Przygotowania gniazd dla boćków

W związku z tym, że pierwsze bociany mogą pojawić się w Polsce już pod koniec lutego, choć przylot wiosenny rozciąga się na ogół między trzecią dekadą marca a połową maja, warto juz teraz zadbać o bocian dom. Spójrzmy na gniazda bocianie, które są nam dobrze znane i jesli np. gniazdo przekracza wysokość 1 m, to nalezy ze względów bezpieczeństwa usunąćwierzchnią część gniazda, pozostawiając 30 cm materiału ganizdowego.

Jak jest zbudowane gniazdo

Bocian umieszcza swoje gniazdo dość wysoko, zwykle powyżej 5 metrów nad ziemią. Musi być ono duże, aby pomieściło jego potomstwo. Budowę rozpoczyna samiec od układania w wybranym przez siebie miejscu gałęzi. Stara się, aby przynoszony materiał układać tak by klinował się wzajemnie. Te początki nie są dla niego łatwe, gdyż niekiedy z trudem ułożony materiał spada i wszystko trzeba zaczynać od początku.

Baza aktywności

Ogólnopolska baza aktywności na rzecz bociana białego powstała w 2009 roku. Zamieszczane są w niej opisy aktywności podejmowanych przez osoby indywidualne, szkoły, urzędy i instytucje oraz organizacje od początku roku 2009. Zaprezentowano w niej zarówno przedsięwzięcia lokalne i jednorazowe wydarzenia, jak i działania długofalowe. W Polsce bociany mają wielu miłośników.

Ogólnopolska baza gniazd bociana białego

Ogólnopolska Baza Gniazd Bociana Białego zawiera informacje o znajdujących się w Polsce gniazdach bocianich oraz miejscowościach bez gniazd. Jest prowadzona przez PTPP „pro Natura” od 1994 roku, a w roku 2009 rozpoczęto jej umieszczanie w Internecie. Informacje przedstawione są w oparciu o podział administracyjny - 16 województw, w obrębie których dane prezentowane są z podziałem na poszczególne gminy i miejscowości.

23 stycznia Dniem bez Opakowań Foliowych

Co roku na świecie zużywa się około 60 milionów ton jednorazowych toreb, które produkowane w ciągu kilku sekund rozkładać się mogą nawet 400 lat. Do ich wytwarzania wykorzystywane są surowce takie jak ropa naftowa i gaz, których zasoby kurczą się gwałtownie. Krótkie „życie” tzw. foliówki kończy się na ogół w koszu na odpady w ciągu godziny od zakończonych zakupów. 
Mimo rozwoju recyklingu góry zużytych opakowań foliowych ciągle rosną. Dlatego też nasze wysiłki powinny skupić się na ograniczeniu używania toreb foliowych. Przyczyni się to do ograniczenia zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych oraz zmniejszy produkcję odpadów.