Gdzie lecą nasze bociany?

Bociany białe należą do grupy ptaków wędrownych. W Polsce na legowiskach przebywają około 5 miesięcy, wraz z odejściem lata, gnane instynktem, wyruszają w daleką podróż na zimowiska. Lecą do Afryki Wschodniej i Południowej, co zajmuje im 3-4 miesiące. Po drodze robią przerwy, by uzupełnić zapasy tłuszczu i zregenerowac siły.

Jak pomóc temu boćkowi?

Każdego roku obserwuje się w Polsce bociany, które nie zdecydowały się na podjęcie jesiennej wędrówki. Jeśli nie jest to konieczne nie należy podejmować prób ich chwytania. Pamiętajmy, że podejmowanie prób schwytania ptaka zdrowego zabrania prawo. Zdrowego bociana można dokarmiać w przypadku nastania mrozów. W miejscowości Słopsk, na łąkach przebywa bocian biały. Pomarańczowy dziób i nogi wskazują, że jest to tegoroczny osobnik. 

Kiedy można niszczyć bocianie gniazdo?

W Cisewie na starym dębie znajduje się gniazdo bocianie. Właściciel posesji, przy której znajduje się gniazdo bocianie skarży się, że bociany brudzą mu podwórko odchodami. W związku z tym, wystąpił do urzędu gminy z prośbą o przeniesienie gniazda na czynny słup elektryczny.

Historia działań związanych z ochroną gniazd bociana

W okresie 1994 - 2004 w ramach „Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk” realizowanego przez PTPP „pro Natura” dzięki wsparciu GEF/SGP, a przede wszystkim Fundacji EkoFundusz dofinansowano renowacje i pielęgnacje ponad 11000  zagrożonych bocianich gniazd w całym kraju.  W „Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk” w Polsce włączyły się urzędy gmin, starostawa powiatowe, parki narodowe i krajobrazowe, leśnictwa, zakłady energetyczne, straż pożarna, szkoły, firmy oraz wiele innych instytucji i osób prywatnych.

Kto może pomóc, jeśli gniazdo na czynnym słupie energetycznym wymaga renowacji?

Pracownik urzędu gminy w Żórawinie zwrócił się do PTPP "pro Natura" z prośbą o renowację bocianiego gniazda w miejscowości Stary Śleszów. Gniazdo jest umiejscowione na platformie na czynnym słupie energetycznym i grozi zawaleniem na jezdnię (przekrzywiona platforma). Pamiętajmy, że wszelkie problemy związane z gniazdami na czynnych słupach energetycznych należy zgłaszać energetykom,

Nowy dom dla bocianów w Wójcicach (gmina Jelcz-Laskowice)

Dzięki szybkiemu (zaraz po odlocie bocianów) zgłoszeniu prośby o dokonanie wymiany platformy pod gniazdem bocianim umiejscowionym na czynnym słupie energetycznym, energetycy uwzględnili ten wydatek w przyszłym roku i zobligowali się przygotować nowy dom dla bocianiej rodziny do końca stycznia 2014 roku. Pamietajmy, że ustawa o ochronie przyrody zabrania niepokojenia bocianów w trakcie okresu lęgowego i dlatego też prace przy renowacji gniazd prowadzone są jesienią i zimą

Czy bociany zimujące nie wykazujące oznak osłabienia można umieszczać w ośrodkach rehabilitacji?

Dostajemy bardzo dużo maili z zapytaniem, jak można pomóc bocianom, które postanowiły u nas spędzić zimę? Osoby obserwujące te bociany proszą nas o wsparcie polegające na złapaniu i umieszczeniu tych osobników w ptasich azylach. Pamiętajmy, że dostępne metody chwytania bocianów stwarzają ryzyko dla tych ptaków i stosuje się je w przypadku wyraźnej konieczności.

Żerowiska bocianie

Przyczyną drastycznego spadku liczebności bociana w wielu rejonach Europy było drastyczne pogorszenie się jakości żerowisk, odpowiedzialne za brak pokarmu w odpowiedniej jakości i ilości. Tak więc dla utrzymania bociana ochrona żerowisk staje się zadaniem podstawowym.  Tak, więc co jest dobre dla bocianów? Czym najchętniej się żywią te ptaki?

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Bociany

Na stronie bociany.pl prezentujemy prace nagrodzone w konkursie fotograficznym "Bociany". Prace konkursowe można było zgłaszać w trzech kategoriach: Bocian biały, Bocian w akcji oraz Gniazdo bocianie.

Bociany białe obserwowane zimą

Jesienią otrzymujemy dużo zgłoszeń o bocianach, które nie zdecydowały się na podjęcie jesiennej wędrówki. Pamiętajmy, że zagrożeniem dla tych osobników nie jest niska temperatura, lecz pokrywa śnieżna, która utrudnia znalezienie pokarmu. Jeśli zaobserwujemy zimującego bociana warto zwrócić uwagę w jakiej kondycji jest zwierzę czy np. ma widoczne oznaki urazu np. krew?