Niezasiedlone, porośnięte trawą gniazdo - co robić? Jak zwabić bociany?

Bocianie gniazda od wieków otaczane są opieką. Gospodarze pomagają ptakom montując podstawy gniazdowe, przycinając gałęzie zasłaniające dolot, czasem, kiedy zajdzie potrzeba, przenosząc ich lokum w bezpieczne miejsce. W niektórych przypadkach właściciel posesji, na której znajduje się gniazdo, jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem, w sprawach skomplikowanych niezbędna jest specjalistyczna pomoc.

Bocian sam w gnieździe....co robić?

Dzwonicie Państwo na infolinię 0-801 BOCIAN z zapytaniem, co zrobić, gdy młody bocian pozostał sam w gnieździe a dorosłe ptaki już nie przylatują? Sporo zgłoszeń dotyczy naturalnych w życiu bocianów sytuacji, gdy dorosłe nie karmią już na gnieździe, by sprowokować młode do latania, jak np. w Wolęcinie (gmina Kikół), skąd zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec. Ponieważ gniazdo bocianie ulokowane jest na czynnym słupie energetycznym, to o pomoc poprosiliśmy pracowników Grupy ENERGA,

Sejmiki bocianie rozpoczęte


Na polach i łąkach można już zaobserwować sejmiki bocianie. Odlot bocianów rozpoczyna się w połowie sierpnia. Pierwsze lecą ptaki dorosłe, które nie wyprowadziły w tym roku lęgów, kolejna falę stanowią ptaki młode. A dopiero po nich odlatują dorosłe ptaki. Bardzo późno odlatują pary, które przystąpiły do lęgów z opóźnieniem i zdarza się, że we wrześniu jeszcze karmią młode, a niekiedy pozostawiają je w gniazdach tuż przed osiągnięciem zdolności do lotu.

Jak pomóc rannym bocianom?

Jak możemy pomóc rannemu lub choremu bocianowi - to ostatnio najczęściej zadawane pytania przez osoby dzwoniące na infolinię bocianią 0 801-BOCIAN. Otóż podjęte przez Państwa działania będą zależne od stanu ptaka. W takich wypadkach niezbędna jest pomoc weterynarza. Ważne, by podczas oględzin ptaka nakryć mu głowę szmatą, gdyż to uspakaja zwierzę i zabezpiecza przed dziobaniem.

Uwaga kierowcy na bociany żerujące przy drogach

Pasy przy drogach, zwłaszcza te świeżo wykoszone, stanowią atrakcyjne żerowisko dla bociana. Niestety kolizje bocianów z samochodami są do nas zgłaszane co roku. Ostatnio otrzymujemy od Państwa dużo informacji na temat znalezieniu potrąconego bociana na poboczu drogi.

Kolizje z liniami energetycznymi

Lotne bociany (dorosłe oraz młode, które samodzielnie opuściły gniazdo) ulegają różnego rodzaju kontuzjom. Najczęściej są ofiarami kolizji z liniami energetycznymi. Na skutek zderzenia z niebezpiecznymi przewodami ptaki często doznają uszkodzenia lub złamania skrzydeł bądź nóg. Bywa, że zostają śmiertelnie porażone prądem. Większość bocianów które ulegają tego typu wypadkom to osobniki młodociane, uczące się latać. W przypadku znalezienia rannego bociana należy poddać go badaniu przez weterynarza.

Bocian i plastikowe sznurki

Bociany każdego roku wzmacniają gniazdo materiałem zbieranym na okolicznych polach. Oprócz trawy, perzu do gniazda tarfiają też śmieci wśród których są niebezpieczne plastikowe sznurki. Stanowią one śmiertelne zagrożenie dla młodych. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko udaje mu się samodzielnie wyplątać. Przeważnie sznurek się zaciska na nodze powodując różne dolegliwości, prowadzące do martwicy. Dzięki infolinii 0-801 BOCIAN dowiedzieliśmy się, że w miejscowości Staszyce (gmina Wierzbice) jest bocian, który ma zaplątaną nogę w sznurek i niebezpiecznie zwisa z gniazda umiejscowionego na czynnym słupie energetycznym.

Jesienna wędrówka greckich bocianów

Zapraszamy do odwiedzenia strony Parku Narodowego Delta Evros, gdzie na bieżąco można śledzić trasy 10 boćków z nadajnikami. Jak widać - przez pierwsze dni bociany latały po okolicy, nieraz odwiedzały Turcję (bo to blisko), ale wracały do Grecji (do gniazd). 

Bocianie tragedie

Na początku lipca ornitolodzy zaobrączkowali w okolicach Czarnkowa i Wielenia w dolinie Noteci tylko 24 młode bociany białe. Ten słaby wynik spowodowany jest bardzo dużą śmiertelnością młodych, które w ostatnim tygodniu czerwca padły w większości gniazd. Niekorzystne zjawisko zauważalne jest głównie w zachodniej Polsce, w niektórych regionach nie przeżyło nawet 90% młodych bocianów.

Nowy dom Józka

Józek trafił do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa “Salamandra” Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Myśliborzu, którego jednym z wielu zadań jest niesienie po-mocy poszkodowanym ptakom. Trafiają tutaj chore lub ranne ptaki znalezione na terenie województwa dolnośląskiego. Miejsce to jest specjalistycznym ośrodkiem leczenia i rehabilitacji, w którym pacjenci mają zapewnioną fachową opiekę weterynaryjną, dobre warunki bytowe i spokój.