Czym jest baza aktywności?

Ogólnopolska baza aktywności na rzecz bociana białego powstała w 2009 roku. Zamieszczane są w niej opisy aktywności podejmowanych przez osoby indywidualne, szkoły, urzędy i instytucje oraz organizacje od początku roku 2009. Zaprezentowano w niej zarówno przedsięwzięcia lokalne i jednorazowe wydarzenia, jak i działania długofalowe. W Polsce bociany mają wielu miłośników. Podejmowanych jest szereg inicjatyw na rzecz tych ptaków, o części z nich można przeczytać w Internecie. Aktywności zawarte w bazie pochodzą zarówno od współpracowników Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” jak też osób, placówek czy organizacji prowadzących własne, niezależne projekty nastawione na ochronę bociana białego.
Baza pomaga w dotarciu do informacji na temat działań dla bocianów, umożliwia dzielenie się sukcesami, prezentuje konkretne metody i wypracowane efekty oraz motywuje do aktywności na rzecz ochrony tych ptaków i ich siedlisk. Ważna i warta odnotowania jest każda aktywność podjęta z myślą o bocianach w Polsce.