Kiermasz pomysłów

Ogólnie wiadomo, że: "co dwie głowy to nie jedna". Podczas realizacji projektu Boci@n, nauczyciele w rozmaity sposób przekazują wiedzę o bocianach swoim uczniom. Często z konkretną informacją docierają do dzieci poprzez zabawę, konkursy, działalność artystyczną. Dzięki inwencji własnej i pokaźnej liczbie twórczych umysłów realizacja bocianowych zadań przybiera różnorodne formy i wyzwala wciąż nowe pomysły. Warto dzielić się nimi między sobą. Przedstawiamy wybrane propozycje nauczycieli realizujących projekt Boci@n:

  1. Przedstawienia
  2. Zabawy
  3. Bocian w literaturze
  4. Konkursy wiedzy o bocianie
  5. Zbiór zadań matematycznych "Z życia bocianów" opracowany w SP nr 4 w Zambrowie.
  6. Bociania gra planszowa (plansza+ opis), opracowana w SP w Chrzanowie
  7. Bocian wycinanka