Społeczne rezerwaty PTPP pro Natura

Wykup terenów i zarządzanie nimi zgodnie z potrzebami przyrody to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony cennych przyrodniczo obszarów na świecie. Również w Polsce coraz więcej organizacji próbuje w ten sposób ratować wartościowe tereny.

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" w ciągu 10 lat, dzięki ofiarności sympatyków i wsparciu ze strony sponsorów, nabyło od właścicieli prywatnych, agencji państwowych i urzędów gmin tereny podmokłe o łącznej powierzchni ponad 200 ha.

Działania podejmowane na tych terenach zmierzają do zachowania i odtwarzania ich wartości przyrodniczych, tworzenia nowych siedlisk dla gatunków zagrożonych i ginących przy jednoczesnym utrzymaniu ekstensywnej gospodarki rolnej. Ważnym elementem zarządzania tymi obszarami jest powiązanie ochrony przyrody z lokalnym rozwojem i działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Tereny posiadane przez Towarzystwo tworzą sieć obszarów, których nadrzędnym celem jest ochrona przyrody, dlatego nazwane zostały społecznymi rezerwatami przyrody.


Rezerwat społeczny "Polder"Rezerwat społeczny "Polder"

  1. Niezgoda
  2. Ruskie Łąki
  3. Polder
  4. Kumaki
  5. Długas
  6. Pro Natura
  7. Bielawka
  8. Colin
  9. Romkowe Bagno
  10. Wierzbinka