Współpraca

PTPP "pro Natura" od 20 lat wspólpracuje z wieloma instytucjami, szkołami i samorządami, a także osobami prywatnymi przy tworzeniu i realizacji projektów zmierzających do ochrony bociana białego  i edukacji opartej na zrozumieniu potrzeb, zagrożeń i metod ochrony bocianów i ich siedlisk. 

Wszystkim podmiotom i osobom serdecznie dziękujemy za ich dotychczasowe zaangażowanie, mając nadzieję że dalsza wspólpraca przyniesie wiele efektów w podejmowanych konkretnych działaniach na rzecz bocianów białych w Polsce. Ponieważ jest to gatunek żyjący w rozproszeniu jego skuteczna ochrona byłaby niemożliwa bez angażowania się lokalnych społeczności.

We wspólnych działaniach na rzecz badań i ochrony bociana białego w Polsce wspólpracowaliśmy m.in.
z następującymi organizacjami społecznymi: 

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

LOP Okręg Zielona Góra

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

SOS/BirdLife Slovensko

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

Dziękujemy osobom, które udostępniły nam fotografie dla ubogacenia naszej strony. Szczególne podziękowanuia kierujemy do: Edwarda Dubickiego, Henryka Jarząbka, Eweliny Konopko, Macieja Mączki, Moniki Stachurskiej i Przemysława Szymońskiego oraz do autora ilustracji Leszka Kostulskiego.